Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Το μεγάλο έγκλημα κατά της ελληνικής οικονομίας

[Το 1974 ήρχισεν η εφαρμογή του σχεδίου δια την καταστροφήν της ελληνικής πατρίδος και την εξουθένωσιν του ελλαδικού κράτους ως έχουν σήμερον.
Με την άφιξιν των Καραμανλή-Παπανδρέου, μετά την πτώσιν της αφρόνου δικτατορίας, ετέθη εις εφαρμογήν, κατά διαταγήν των Σιωνιστοαμερικανικών κέντρων των ιδρυμάτων Ροκφέλερ, η αποβιομηχανιοποιήσις της Ελλάδος, με περαιτέρω πρόθεσιν την αδυναμία παραγωγής αγαθών και προιόντων, με απότοκον την οικονομικήν αποδυνάμωσιν της χώρας μέχρι του σημερινού ελεεινού της σημείου.
Ανθούσαι βιομηχανίαι έκλεισαν (ΑΓΕΤ Ηρακλής, AEG, Πειραική Πατραική), άλλαι επωλήθησαν εις εβραικές εταιρείες (Παυλίδης, METAXA), άλλαι ωδηγήθησαν στην ανάγκη πωλήσεως μεγάλου μέρους μετοχικού των κεφαλαίου σε ξένες εταιρείες (ΕΛΑΙΣ) και άλλαι κατεστράφησαν με δόλιο τρόπο ως αυτή του παρόντος άρθρου.
Στην απίθανη και απίστευτη (δυστυχώς ακόμη) αυτή συνομωσία κατά του ελληνικού λαού, συνήργησαν ελεεινοί προδότες-πράκτορες "Έλληνες", σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας, σε κάθε οικονομικήν της έκφανση.
Η εκπληκτικώς προφητική σε όλα εφημερίδα της "ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΙΑΣ", με μοναδικήν προορατικήν πολιτικώς ικανότητα, φέρει σε φως... 15 χρόνια πριν(!!!), πως μια μοναδική στον κόσμο, σχετικώς μικρή βιομηχανική μονάς τηλεπικοινωνιακού υλικού παγιδεύεται και καταστρέφεται με συνεργασία εγχώριων συνεργατών-πρακτόρων μετά του "ξένου παράγοντος", δίνοντας σε κάθε ανανήψαντα, εκ του μακάριου ύπνου του, Έλληνα, την ευκαιρία επιτέλους να αντιληφθει πως τόσα χρόνια ύπουλα, αργά, μεθοδικά, εγκληματικά, του σχεδίαζαν την σημερινή του κατάστασιν.
Θα καταλάβουμε τελικώς τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και τι σχεδιάζεται εναντίον του; ]


Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ – Η ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ.

            Μία τραγικώς αντιπροσωπευτική περίπτωσης των ανωτέρω, μία θλιβερά και άγνωστος υπόθεσις φέρεται εις το φως, μετά από την επίκαιρον διαμάχην γύρω από την υπόθεσιν της INTRACOM, αναφορικώς με τις ψηφιακές παροχές του ΟΤΕ.
            
 Το 1971 (τότε που άρχισε η προσπάθεια δημιουργίας ελληνικής βιομηχανίας) ιδρύεται η ΑΛΦΑ ΑΒΕ από τον κ. Κομπόπουλον, ως μία οικογενειακή επιχείρησης (έτσι αρχίζει πάντα το ελληνικόν «δαιμόνιον»), γύρω από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Συντόμως, η ΑΛΦΑ ΑΒΕ, εξελίχθει εις ένα δημιουργικόν εργαστήριον με 150 εργαζόμενους, όπου οι 45 μηχανικοί δημιουργούν πρωτότυπα προϊόντα άξια για την διεθνή αγορά.
            
Το 1978, εφάνησαν οι πρώτες δυσκολίες για προώθησιν των προϊόντων της εις τον ΟΤΕ και εις τις άλλες ΔΕΚΟ. Το «στήριγμα» ευρίσκεται ξαφνικά, το 1982 εις την ΕΤΒΑ, όπου αποκτά μερίδιο στην ΑΛΦΑ και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ Αγγελόπουλος γίνεται ο Δ. Σύμβουλος εις την ΑΛΦΑ, με δεύτερον τον ιδρυτήν της κ. Κομπόπουλον. Το ίδιον έτος γίνεται προσπάθεια από τον Σ. Κόκκαλη (κάποιοι φαίνεται άρχισαν να ανησυχούν) για να αγοράσει την ΑΛΦΑ, η οποία ήδη έχει κατορθώσει να  παράγει ιδικά της (ελληνικά) τηλεφωνικά κέντρα, συγκεντρωτάς γραμμών κ.λ.π., ενώ ο Κόκκαλης φέρνει ανάλογα προϊόντα από Ανατολική Γερμανία.
 Η ΕΤΒΑ εντυπωσιασμένη, διεξάγει έρευνα ποιοτική των προϊόντων της ΑΛΦΑ, μέσω της CIT-Alcatel, όπου αποδεικνύονται εφάμιλλα και πλήρως ανταγωνιστικά των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών οίκων. Τότε η ΕΤΒΑ αυξάνει το μερίδιόν της στην ΑΛΦΑ (για να την ελέγχει καλύτερα), η οποία μέχρι το 1986, πλέον, αποτελεί την «αίθουσα επιδείξεως» προηγμένου τεχνολογικού υλικού, όπου την επισκέπτονται όλοι οι ξένοι προσκεκλημένοι.
            
Το 1985 η ΑΛΦΑ ΑΒΕ έχει πετύχει την δημιουργία του πρώτου ελληνικού ψηφιακού κέντρου με την ονομασία Alpha Nebula, το οποίον καινοτομεί παγκοσμίως, όπου με διεσπαρμένη την «λογική του κέντρου»  αποκλείει την περίπτωση βλάβης ή υπερφορτώσεως του. Πραγματογνωμοσύνη της Swedish Telecoms (Οκτ. 1986) με εντολή της ΕΤΒΑ (ανησυχεί η ΕΤΒΑ) αναφέρει ότι «Είμαστε εντυπωσιασμένοι που τόσο λίγοι άνθρωποι κατάφεραν να αναπτύξουν μία τέτοια σύλληψιν» και συνεχίζει πονηρώς υποδεικνύουσα, εμμέσως, τι πρέπει να γίνει για να εξαφανισθεί η ΑΛΦΑ ΑΒΕ. «Η επιτυχία του στην ελληνική αγορά εξαρτάται από το πόσο θα διεισδύσουν π.χ. Η Siemens , η Philips κ.α. ...Ο βασικότερος κίνδινος για το Alpha Nebula θα προκύψει, εάν αποχωρήσει έστω και ένας μηχανικός από τους εφευρέτες του». Επί το έργον λοιπόν. Ξεπατώστε τους.
            
Λίγους μήνες μετά την ανωτέρω έκθεσιν (1987) ο Αγγελόπουλος, που έχει αρχίσει να αμφισβητεί το ψηφιακό κέντρον (που δεν αμφισβητεί κανείς άλλος παγκοσμίως), δημιουργεί τεχνητή σύγκρουσιν με τον άνθρωπο κλειδί, μηχανικόν κ. Γ. Βάλιακα, ο οποίος και...απολύεται. Λίγο αργότερα, «αποχωρεί» ο τεχνικός διευθυντής της ΑΛΦΑ Μ. Γαλουζίδης. Χάριν της ιστορίας αναφέρουμε, ότι μετά το άνοιγμα των λογαριασμών του Σ. Κόκκαλη, υπάρχει λογαριασμός που κατετέθει σε στενό συγγενικό πρόσωπο ανωτάτου διοικητικού στελέχους της ΑΛΦΑ, στην Credit Suisse Γενεύης, στις 3.9.87 στο όνομα με αρχικά M. G-A, ύψους 40.000 δολαρίων!!! Ο Μ. Γαλουζίδης εργάζεται την ιδίαν εποχήν και εις το Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΒΗΛ, που...διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στον τόπο μας...ψηφιακή τεχνολογία και θα πρέπει να διαλέξει (ο Γαλουζίδης) με ποιους ξένους θα πάει(!!!). Στο ίδιο Δ.Σ. μέλος είναι και ο Π. Αναστασάκος σύμβουλος του Κ. Βαϊτσου και μετά της Βάσως Παπανδρέου, ο οποίος παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εφευρέσεις της ΑΛΦΑ ΑΒΕ!!!


            Η ώρα του ιδρυτού της ΑΛΦΑ κ. Κομπόπουλου έχει πλέον φθάσει. Τον εκτοπίζουν αφ’ ού του προσάπτουν αήθεις κατηγορίες για υπεξαίρεσιν. Όταν όμως αίρεται το απόρρητον της τραπέζης, τα πάντα καταπίπτουν αφ’ ού αποδεικνύεται ότι οι επιταγές  με χρήματα της ΑΛΦΑ, είχαν όντως εκδοθεί, αλλά προς όφελος του Αγγελόπουλου! Η ΑΛΦΑ ΑΒΕ όμως είχε πιά διαλυθεί. Μένει να ακολουθήσει η σκύλευσις των εφευρέσεων και των υλικών της τόσο ελπιδοφόρου αυτής ελληνικής εταιρείας.
           
 Το 1992 η ΑΛΦΑ ετέθη, υπό της ΕΤΒΑ, υπό εκκαθάρισιν, με εκτιμητήν της περιουσίας της την εβραϊκή Edmond De Rothschild Bangue (του Εβραίου Βαρώνου Ρότσιλντ), η οποία ομολογεί ότι: «η μεγάλη προίκα της ΑΛΦΑ είναι η μοναδική πατέντα του ψηφιακού κέντρου ALPHA NEBULA και του πλαστικού πυροσωλήνα, τον οποίον και το ΝΑΤΟ εχαρακτήρισε ως παγκόσμια πατέντα». Η άτυχος ΑΛΦΑ, κλείνει μέσα σ’ ένα παρασκήνιο ντροπής και προδοσίας, εν ω «ιδρύεται» μια άλλη ΑΛΦΑ (μαϊμού), η οποία στεγάζεται εις το ίδιο κτίριο για να προλάβει να εισπράξει τα υπόλοιπα των κοινοτικών κονδυλίων για τα έτη 1992-1994!!! Αίσχος είναι μία μικρή λέξις.
           
 Απλώς προσθέτουμε, ότι νομικοί σύμβουλοι της ΑΛΦΑ, ήσαν τότε, οι Βουλευτές της Δεξιάς (Ν.Δ.) Α. Παπαληγούρας και ο Β. Πολύδωρας ...
           
 Άλλη μία περίπτωσις στις τόσες άλλες του παρελθόντος   (αυτοκίνητα Attica, ΧΡΩΠΕΙ, ελληνικά όπλα, πετρέλαια, ΙΖΟΛΑ, A.E.G., FIX), που αποδυκνύει περίτρανος, την μεθοδευμένη καταστροφή της ελληνικής βιομηχανίας. Η  Ελλάς θα μπορούσε να ήταν ένας παράδεισος, ο δε λαός της, να «τρώει με χρυσά κουτάλια». Τέτοιος όμως που είναι ας φάει....δημοκρατία και ας χορτάσει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου