Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΡΟΣ ΒJ.A.Livraga – Ο ιδρυτής καί Αυτοκράτορας της Νέας Ακρόπολης
Ο Jorge Angel Livraga Rizzi γεννήθηκε στην Αργεντινή στις 3 Σεπτεμβρίου 1930. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, ήρθε σε επαφή με τη Θεοσοφική Εταιρεία (Theosophical Society), στην οποία έγινε καί μέλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΡΟΣ Α


Ο ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης J.A.Livraga σε τελετή με τους Εθνικούς αρχηγούς της Ν.Α. για τα 30 χρόνια (ιωβηλαίο) του, σαν αυτοκράτορας (ελαίω θεού) στην πνευματική αυτοκρατορία της Νέας Ακρόπολης.
Στό τελετουργικό σκεύος που κρατάει στα χέρια του διακρίνονται αριστερόστροφοι αγκυλωτοί σταυροί.