Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΩΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ

Οι Άτλαντες , δεν ξέχασαν ποτέ την ήττα τους από τους Έλληνες, και δεν έπαψαν ποτέ να επιδιώκουν την διάνοιξη μιάς νέας Στύγας πού θα τους οδηγήσει στον ουράνιο Όλυμπο.

Άτλαντες μπορεί να ανακαλύψει κανείς να κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλά μέρη της Ελλάδος, με βασικό κέντρο εξόρμησης την Αρκαδία. 
Οί ήρωες πού βλέπουμε να εκτελούν αποστολές κατ’ εντολή των Θεών , δεν είναι άλλο παρά άτομα – μέλη του πληρώματος της Αργούς, πού γύρισε όλον τον πλανήτη, αποκατέστησε το ταραγμένο γεωδαιτικό της σύστημα, και επεδίωξε να επαναφέρει την ισορροπία.

Ήρωες πού μπήκαν σε αποστολή τους βλέπουμε να εφοδιάζονται με ειδικό εξοπλισμό πού τους δίνεται από τους θεούς, όπως ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε από τον Ερμή το ξίφος, από τον Απόλλωνα τόξα, από τον Ήφαιστο χρυσό θώρακα, και από την Αθηνά ένα χιτώνα. 
Από την Πυθία πήρε το κατευθυντήριο σχέδιο. Έτσι , πήγε στην Τίρυνθα, στον Ευρυσθέα, και για δώδεκα χρόνια ήταν ένας στρατιώτης σε υπηρεσία εκκαθάρισης. 
Στην πραγματικότητα, δεν εκτελούσε θηρία και τέρατα, αλλά διέλυε τά ιερατεία και τά στρατηγικά σημεία των ατλάντων. Άλλωστε, οι ίδιοι οι θεοί δεν ήταν άμοιροι ευθυνών για το τι γινότανε πάνω στην Γή. 
«Ξαδέλφια» τους Τιτάνες επιστήμονες ήταν και οι Άτλαντες, πού ξέφυγαν από την αρχική αποστολή πού είχαν, δηλαδή την εξερεύνηση των ηλιακών συστημάτων προς εύρεση νοημόνων όντων, και ξέπεσαν μετά την παρέμβαση στα γήινα όντα.

Οι θεοί από τον Σείριο , είχαν την απόλυτη γνώση των νόμων της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. 
Ο Πλάτωνας λέει, «.Ας εξετάσουμε λοιπόν , για ποιόν λόγο έφτιαξε ο δημιουργός την γένεση και τον κόσμο . 
Ήταν αγαθός… για αυτό θέλησε να γίνουν τα πάντα όσο το δυνατόν ποιο όμοια με τον ίδιο … πήρε όλη την ορατή ύλη που ποτέ δεν ησύχαζε , αλλά βρισκόταν σε άτακτη , ακανόνιστη κίνηση , και την έβαλε από την αταξία σε τάξη.» Τίμαιος : 30 b
Τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός ξεχωριστά από τά άλλα όντα, πού δηλώνει πώς , μέσα στον χώρο πού αναπτύχθηκε με πνεύμα δημιουργίας , έθεσε το αντίγραφό του , «κατ’ εικόνα και ομοίωση», ή κατά τον Ιουλιανό ""Ότε Ζευς εκόσμει τα πάντα, σταγόνων αίματος ιερού πεσουσών εξ ουρανού το των ανθρώπων εβλάστησε γένος..." , ή κατά τον Αριστοτέλη «δεν προήρχοντο από το σπέρμα, αλλά αντιθέτως το σπέρμα προήλθεν απ' αυτούς... το δε πρώτον δεν είναι το σπέρμα αλλά το τέλειον. 
Έτσι ημπορεί κανείς να είπη ότι ό άνθρωπος είναι πρότερος οπό το σπέρμα, αλλά ο πρότερος άνθρωπος δεν ήλθεν από το σπέρμα, αντιθέτως από τον άλλον αυτόν άνθρωπον ήλθεν το σπέρμα».»
Επειδή δε ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη μέρα «κατά τάς γραφάς», καί αποτελεί μια τρισυπόστατη ύπαρξη, Νούς – Ψυχή - Σώμα, ο εκπεσόν ατλάντιος , υποκρύπτει τον κωδικό 666. 
Δηλαδή ο κολλημένος στο 6ο επίπεδο. 
Όπως έχουμε πεί, η ανάπτυξη έρχεται με την ενεργοποίηση της Επίφυσης πού αποτελεί τον 7ο αδένα του ενδοκρινικού. Άρα, οι βλέποντες και ακούοντες με τον 6ο , την Υπόφυση, βρίσκονται κάτω από την εξουσία των νόμων του χώρου.
Ο εξελιγμένος άνθρωπος είναι αυτός πού αφού «δεί» με την Επίφυση «το φώς το αληθινό», «θα λάβει πνεύμα επουράνιο», δηλαδή θα βρεθεί στον 8ο ουρανό όπου θα αποκαταστήσει την ενοποίησή του με το ιδεατό πρότυπό του πού είναι το Πνευματικό σώμα, και θα γίνει Αθάνατος.
συνεχίζετε: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου