Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Μπόμπ Τράα...Ο επικεφαλής του ΔΝΤ στην Αθηνα κυκλοφορεί ανενόχλητος!


     Τό τέρας τοῦ Δ.Ν.Τ. ζεῖ χρόνια στήν Ἀθήνα. Ἀρχικῶς στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά φοβηθείς ἀπό τά ὅσα ἔκανε ἐναντίον αὐτοῦ του τόπου, μετεκόμισε στήν…Φιλοθέη σέ αὐστηρά φρουρούμενη κατοικία.
Ὅπου τόν δείτε ................
Ἦλθε μέ μῖσος κατά τῶν Ἑλλήνων, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἀχυρόμαλους, ἀσπρουλιάρηδες, πορνοσυμπατριῶτες του, γιά νά βρεθεῖ πίσω ἀπό κάθε ἀπόφαση τοῦ Δ.Ν.Τ. ἐναντίον συνταξιούχων καί μισθωτῶν.
   Ἐφρόντησε νά ἀναπτύξει σχέσεις καί ἐπαφές μέ πολιτικούς κύκλους ἀναλόγους τοῦ φυράματός του (π.χ. Γεώργιος Π΄΄νδρέου, Γεώργιος Π΄΄ κωνσταντίνου κ.α.) ὡς καί μέ οἰκονομικούς παράγοντες καί ἐπιχειρηματίες, διά τήν καλυτέραν προώθησιν τῶν σχεδίων - προτάσεών του, ὡς καί λήψιν πληροφοριῶν εἰς τό ἑλληνικόν γίγνεσθαι.
   Μπαινοβγαίνει ἀνενόχλητος σέ Ὑπηρεσίες, ὀργανισμούς, Ὑπουργεῖα. Ἐκδίδει διαταγές, προσδιορίζει «κατευθύνσεις» καί «συμβουλεύει» (γιά τί;) ἁρμοδίους παράγοντες, ἐνῶ ἔχοντας πληροφορίες καί συνδεδεμένος μέ ξένους ἐπιχειρηματίες, ὁδηγεῖ ὅ,τι καλύτερο παζαρεύεται στόν δυστυχῆ τόπο μας, στά δικά τους χέρια. Ἔχει προτρέψει ἐπιχειρήσεις νά μετακομίσουν σέ γείτονες χῶρες, ἔχει πιέσει γιά περικοπές στίς ἔνοπλες δυνάμεις ὡς καί στούς τομεῖς ὑγιείας καί παιδείας κάνοντας ὅ,τι μπορεῖ γιά τήν ἀπαθλίωσιν αὐτοῦ του λαοῦ μέ μῖσος καί ἐμπάθεια.
      Διωγμένος ἀπό χώρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὅπου ἡ ἐγκληματική συμμορία τοῦ Δ.Ν.Τ. τόν εἶχε ὡς ἐπιτετραμμένο της, χαρακτηρίσθηκε ὡς ἀνεπιθύμητος καί τοῦ ἀπηγορεύθη ἡ εἴσοδος εἰς αὐτήν.
Ἀναμασᾶ συνεχῶς ὅτι οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν μέ δάνεια, λές καί ἀγνοεῖ τά κόλπα τῶν δοσιλογικῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων μέ τήν ἑβραϊκή «Γκόλντμαν Σάκς» στόν προσπορισμό τεραστίων δανείων, πού μοιραίως θά ὁδηγοῦσαν τήν χώρα στό σημερινό της κατάντημα.
Οἱ κατοχικές δυνάμεις δέν θά ἤρχοντο στόν τόπο μας ἔαν την
κερκόπορτα τοῦ Δ.Ν.Τ. δέν τήν ἄνοιγαν οἱ ἐγχώριοι προδότες
    Ποῦ εἶναι οἱ εὐαίσθητοι  εἰς τήν … ἀδικίαν ἀναρχοάπλυτοι, ποῦ ἀναστατώνουν τήν Ἀθήνα δῆθεν στρεφόμενοι κατά τῶν «ἀδίκων»; Γιατί δέν πηγαίνουν στά πολυτελῆ προάστια τῆς Φιλοθέης, Ψυχικοῦ, Κοκκιναρᾶ, Πολιτείας, στή Ραπεντόζα καί στόν Διόνυσο; Γιατί δέν ψάχνουν νά βροῦν τόν ἐγκληματία μισθοφόρο Μπόμπ Τράα; Ὁ ἐχθρός αὐτός τῶν Ἑλλήνων, κυκλοφορεῖ ὡς κοινός θνητός, μέ κουστούμι ἐργασίας, κουβαλώντας ἕναν ἁπλό σάκκο στήν πλάτη του, στίς καθημερινές του διαδρομές.
    Ὅποιος Ἕλληνας ἤ Ἑλληνίδα τόν συναντήση νά τοῦ ὑποβάλλη τά … σέβη του/της ὅπως τοῦ πρέπει.

ελληνοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου