Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015

Γνωρίστε τους Νεφελίμ και Ελοχίμ...!Στην εβραϊκή Γλώσσα η λέξη «ΕΛΟΧΙΜ» έχει πολλές ερμηνείες. Σημαίνει τους Υιούς του Θεού, τους Αγγέλους, τους άρχοντες και τους ανθρώπους που διακρίνονται για την αρετή τους. Έτσι, σε πολλά κείμενα, όταν μιλούν για τους «ΕΛΟΧΙΜ», αλλού εννοούν τους Αγγέλους του Θεού και αλλού τα Παιδιά του Θεού. Συνεπώς, σε πολ­λές περιπτώσεις, οι Υιοί του Θεού μπορεί να αποκαλούνται Άγγελοι του Θεού, όπως επίσης και οι ενάρετοι άνθρωποι να αποκαλούνται κι αυτοί Άγγελοι. 

Η Ρω­μαιοκαθολική Εκκλησία μάλιστα, στην επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, τηνVulgata, μεταφράζει τους «ΕΛΟΧΙΜ» σαν τα Παιδιά του Θεού. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο Πατέ­ρας της Δύσης Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος, στο βιβλίο «Πολιτεία του Θεού» (De civitate dei), υποστηρίζει πως με τον όρο «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, καθώς οι Άγγελοι είναι πνεύματα και δεν έχουν ούτε φύλο, ούτε υλικά σώματα. Επομένως, δεν ήταν δυνατό οι Άγγελοι να συνάψουν σχέσεις με τις κόρες των ανθρώπων και άρα, στο βιβλίο του Ενόχ, με τη λέξη «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι. Αυτό άλ­λωστε αποδεικνύεται και στο βιβλίο της «Γένεσης», όπου στο έκτο κεφάλαιο και τρίτο στίχο (6,3) ο Θεός αναφέρεται σε ανθρώπους και όχι σε Αγγέλους, όταν λέει: «Δεν θα παραμείνει το ζωοποιό Πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Επομένως, αυτοί που προσελκύστηκαν από τις όμορφες γυναίκες και ενώθηκαν μαζί τους ήταν οι ενάρετοι άνθρωποι και όχι οι Άγγελοι. 

Ο ίδιος ο Ιησούς, μιλώντας στους Σαδδουκαίους για την ανάσταση των νεκρών, τους είπε:«Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμ­φεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό» (Κατά Ματθαίον 22,30). 

Γίνεται έτσι αντιληπτό πως οι Άγ­γελοι δεν παντρεύονται και συνεπώς δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις με γυναίκες. Οι «ΕΛΟΧΙΜ» είναι οι ενάρετοι και δίκαιοι άνθρωποι και σε ένα άλλο από­κρυφο κείμενο που έχει τον τίτλο «Βιβλίο του αγώνος του Αδάμ». Στο κείμενο αυτό ο Ιάρεδ, που στην Πα­λαιά Διαθήκη παρουσιάζεται σαν πατέρας του Ενόχ, μιλώντας στα παιδιά του τους λέει: «Σας εξορκίζω στη μνήμη του πατέρα μας Αδάμ και του Άβελ και του Σιθ και του Ενόχ, ακούστε με και μην κατεβείτε από το άγιο βουνό, γιατί αν κατεβείτε η ζωή και η ευσπλαχνία δε θα είναι πια μαζί σας και δε θα είστε πλέον παιδιά του Θεού, αλλά του Διαβόλου». 
Συμπερασματικά το θέμα που δημιουργήθηκε για τους Αγγέλους και τη σύναψη σχέσεων με τις κόρες των ανθρώπων στο βιβλίο του Ενόχ, οφείλετε στη λανθασμένη μετάφραση της εβραϊκής λέξης «ΕΛΟΧΙΜ», που οι μεταφραστές της στην ελληνική γλώσσα της έδωσαν τη σημασία των Αγγέλων και όχι των ενάρετων ανθρώπων. 

Οι άγγελοι και οι ΕΛΟΧΙΜ είναι δυο διαφορετικές οντότητες. Οι άγγελοι είναι ασώματοι και οι ΕΛΟΧΙΜ με υλικό σώμα. Το υλικό σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα σάρκα. 

Τάγματα Αγγέλων: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι
Τάγματα Ελοχίμ: Ελ Νορ, Ελ Λιν, Ελ Ζιν, Ελ Νιρ, Ελ Λαν, Ελ Σαν, Ελ Τερε, Ελ Γαν, Ελ Ταν

Σύμφωνα με την γένεση, πρώτα ο Θεός εποίησε Ελοχίμ και μετά αγγέλους. Οι Ελοχίμ θεωρούνται ανώτερες οντότητες από τους αγγέλους. Ειδικά ο πρώτος Ελοχίμ, ο παλαιός όλων των ημερών, όπως λέει ο Ενόχ. Και, αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία, έδωσε εντολή να δημιουργηθεί ο άνθρωπος (σε ποιον;) κατ΄εικόνα και ομοίωση (στον πρώτο Ελοχίμ). Αφού ο άνθρωπος θα ήταν καθ’ ομοίωση των Ελοχίμ, στην εξέλιξή του, θα ήταν ανώτερος από τους αγγέλους. Για αυτόν το λόγο έγινε η ανταρσία των αγγέλων με αρχηγό τον Σαμαέλ, τον γνωστό και σαν διάβολο. Οι άγγελοι που εξεγέρθηκαν έμειναν γνωστοί σαν εκπεσόντες άγγελοι. Αργότερα επήλθε και “η πτώση του ανθρώπου από τον ουρανό”, με τη γνωστή ιστορία του Αδάμ, με την Εύα και το μήλο. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν τεράστια ανάλυση, κάτι αδύνατο σε τόσο μικρό χώρο. 

Με την πτώση του ανθρώπου, έδωσε εντολή ο Θεός να επιτηρούν τη Γη και τον άνθρωπο201 Ελοχίμ και στον άνθρωπο την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. Το πληθύνεστε σημαίνει να γίνεστε περισσότεροι, το αυξάνεστε σημαίνει να εξελίσσεστε σε αυτό που είμαστε προορισμένοι να γίνουμε. Δηλαδή καθ’ ομοίωση των Ελοχίμ. Οι 201 Ελοχίμ που δεν έχουν το δικαίωμα να αυξάνονται και να πληθύνονται, έπραξαν μια μεγάλη αμαρτία (λάθος): το να πληθύνονται. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις ελάχιστες δημοσιοποιημένες πηγές, που είναι η αρχαία ελληνική μυθιστορία, η Παλαιά Διαθήκη και ο απόκρυφο βιβλίο του Ενόχ, κάποιοι … σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση, κεφ 6, 1-2), οι Ελοχίμ, παρά το θέλημα του Θεού, συνευρέθηκαν με τις κόρες των ανθρώπων και δημιουργήθηκαν όντα, πλάσματα, ξεχωριστά, αποκυήματα πράξης ανομίας (παραβίασης των συμπαντικών γενεαλογικών κανόνων). Τα πλάσματα αυτά πολέμησαν μεταξύ τους (τιτανομαχία) και οι νικητές έκλεισαν τους νικημένους στα “Τάρταρα”, σφραγίζοντάς τους μέσα στη Γη με ειδικές “πύλες” που τίποτε δε μπορούσε θεωρητικά να τις ανοίξει. Οι νικητές παρεκτράπηκαν παίζοντάς το θεοί και θεές μεταξύ των ανθρώπων, αφού οι δυνάμεις τους και οι ικανότητές τους ήταν υπεράνθρωπες. 

Τα γένη τους είναι: το γένος του Κρόνου - των ανθρωπόμορφων. το γένος των Mαλτσέχη του Ανουβι, με σώμα ανθρώπων και κεφάλι τσακαλιού. Ο μύθος των λυκανθρώπων. Από τους πιο επικίνδυνους. το γένος των Ναρούντχ, των τραγόμορφων. το γένος Βαλάχ, με πόδια και κεφάλι τράγου. Οι σάτυροι της ελληνικής μυθολογίας το γένος των Ρεβάχ των κενταύρων. το γένος Καχρέχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου. Θυμάστε τον μινόταυρο; το γένος με κόκκινο σώμα. το γένος Ντουσβέχ που είναι οι κύκλωπες. το γένος Λονσντβέχ με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι αιλουροειδούς. το γένος Σαχερνέχ με κεφάλι πουλιού και σώμα ανθρώπου. το γένος Λαχμέχ με σώμα αίλουρου και κεφάλι πουλιού. το γένος Κασνάχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ερπετού. Οι ερπετοειδής των ουφολόγων. το γένος Μασραβέχ με σώμα φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου. το γένος Ζασραντέχ των γνωστών εκατόνχειρων της ελληνικής μυθολογίας. το γένοςΜπαχομέθ των νυχτεριδόμορφων. Ο μύθος των βρικολάκων. το γένος Κασραμπάχ των ακέφαλων ανθρώπων. το γένος των Βασρανέχ το γένος των γκρι δούλων των Νεφελίμ.Οι γκρι εξωγήινοι των ουφoλόγων.

Αυτοί, είτε από φόβο, είτε από τις εκπληκτικές δυνάμεις που είχαν, λατρεύτηκαν σαν θεοί από τους ανθρώπους. Με τα χρόνια, η καταπίεση των Νεφελίμ έφτασε στα άκρα. Μας χρησιμοποιούσαν είτε σαν δούλους είτε σαν τροφή. Ωσπου γεννήθηκε ο Δίας. ΈναςΚρόνιος Νεφελίμ, που, παρ’ όλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα του, είχε αναπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Οι δυνάμεις του πλησίαζαν αυτές των προπατόρων τους, των Ελοχίμ. Έτσι, δημιουργήθηκαν 2 στρατόπεδα. Αυτό των Νεφελίμ, που ακολουθούσαν τον Κρόνο, τον πατέρα του Δια, και πίστευαν πως οι άνθρωποι είναι για να τους υπηρετούν και από την άλλη, των με αρχηγό το Δία, που πίστευε πως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαιώματα. Μετά την επικράτησή του, μαζί με άλλους ανθρωπόμορφους Νεφελίμ, αυτονομάστηκαν Ελ. Ο Δίας κατάφερε να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους Νεφελίμ και να δώσει ελευθερία και δικαιώματα στους ανθρώπους. 

Έχετε αναρωτηθεί γιατί ακόμη και σήμερα, έχουμε ονόματα σε οδούς όπως την οδό Σωτήρος Διός; Ο πατέρας του Δία, ο Κρόνος, περιορίστηκε στην Ατλαντίδα μαζί με τους ομοϊδεάτες του και ο Δίας έστησε σαν διοικητήριο τον Όλυμπο. Οι γνωστοί μας 12 θεοί. Δεν άργησε όμως να έρθει ο πόλεμος. Έτσι έγινε ο πόλεμος Ελλήνων-Ατλάντων, με ολέθρια αποτελέσματα. Γνωστά από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι νικημένοι επιζώντες Νεφελίμ κλείστηκαν όλοι στα τάρταρα και σφραγίστηκαν εκείεκτός από 1900. Η βασιλεία του Δία κράτησε 1000 χρόνια και μετά του δόθηκε εντολή από το Θεό, μέσω Ελοχίμ, να αποχωρήσει από τη Γη, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Είναι γνωστό πώς κάποια πύλη άνοιξε μετά την αποχώρηση του Δία και δόθηκε εντολή στον Μέγα Αλέξανδρο να την ξανακλείσει, όπως θα δούμε παρακάτω.Ποια είναι η γη των Γωγ και Μαγώγ Οι υποχθόνιες χώρες που στεγάζουν όλους αυτούς, δηλαδή τα “ρυπαρά έθνη” στην Αποκάλυψη, ονομάζονται γη των Γωγ και Μαγώγ. Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει για “Ινδαλία” δηλαδή για την περιοχή της Ινδίας και των Ιμαλαΐων, ενώ, σύμφωνα με άλλα βιβλία, πύλες υπάρχουν και αλλού…

Οι 72 βασιλείς των Νεφελίμ (τα ονόματα των 72 Βασιλιάδων) είναι τα ακόλουθα: Βάαλ, Αγάρης, Βασσαγός, Μαρμπάς, Σαμιγκινά, Βαλεφόρ, Βαρβάτος, Αμούν, Μπουέρος, Παίμων, Γουσίων, Μπέλεθ, Σίτρι, Λεράζ, Μπάλαμ, Καμίων, Ελιγών, Βότις, Ζεπάρ, Βαθήν, Σάλλος, Μάραξ, Πούρσων, Ίπος, Ναβήριος, Αίημ, Γκλάσια Λαμπολάς, Μπιούν,Μπερίθ, Ρονοβέ, Φορνέας, Άσταρωθ, Φόρας, Ασμουδαίος, Γκεάπ, Φορφούρ, Μαρχωσιάς, Στόλας, Φοίνιξ, Χάλφας, Μάλφας, Ραούμ, Φωκαλόρ, Βεπάρ, Σαξ, Σαμπνόκ-Ρα, Βινέ, Μπιφρόνς, Βουάλ, Χααγκεντί, Κροσσέλ, Φουρκάς, Μουρμούρ, Ορομπάς, Γκρεμορύ, Οσέ, Αλλόκες, Οριάς, Βαπουλά, Ζαγκάν, Βαλάκ, Αντράλ, Χαουρές, Ανδρέαλφος, Κιμεγές, Αμδουσιάς, Βελιάλ, Ντεκαράμπια, Αμύ, Σήρε, Δανταλίων και Ανδρομάλιος. 
ΟΙ ΠΥΛΕΣ
Οι “Πύλες” ήταν απαραβίαστες. Τα υπόγεια γένη, απόρροια επιμειξιών με ανθρώπους, αυξάνονταν και πληθύνονταν και μερικές από τις “πύλες” συνέβαινε, πριν έλθει ο Χριστός, να “ανοίγουν”. Τότε ξεχωριστοί άνθρωποι, με πίστη στον ένα Θεό, αναλάμβαναν το σφράγισμά τους. Το τελευταίο καταγραμμένο μάζεμα των “διαφυγόντων υποχθόνιων” και το σφράγισμα των “πυλών” που είχαν ανοίξει είναι αυτό που διαβάζουμε στο κείμενο του Αγίου Ανδρέα.


Επίσης σε κείμενο του 15ου αιώνα, του οποίου ο συγγραφέας παραμένει άγνωστος, αναφέρεται πως ο Αλέξανδρος έκλεισε τα βδελυρά έθνη με χάλκινες πύλες που περιβάλλονταν από “ασύγκριτον ύαλον“. Δηλαδή, επειδή ο χαλκός από μόνος του δεν ήταν αρκετός και μπορούσε να σπάσει, περιβλήθηκε με ένα είδος γυαλιού ασύγκριτου, που σημαίνει μορφή ενεργειακού πεδίου.Έτσι οι πύλες παραμένουν σφραγισμένες ώσπου να έρθουν τα έσχατα χρόνια και να ανοιχθούν από τον Άγγελο του Θεού. Υπάρχει και κείμενο του 7ου αιώνα, που δικαιώνει και επιβεβαιώνει και πάλι τον Άγιο Ανδρέα, πως δηλαδή ο Αλέξανδρος σφράγισε αυτές τις πύλες.

Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις “πύλες” Αρχικά για αυτές τις δραστηριότητες του Αλέξανδρου δεν υπάρχουν πληροφορίες, αφού όλα τα σχετικά αρχαία κείμενα υποκρύπτονται επιμελημένα. Υπάρχουν πολλές πηγές που μας μιλούν για τις “πύλες”. Τα γραπτά αυτά όμως κρύβονται καλά σε βιβλιοθήκες στα Ιεροσόλυμα, το Βατικανό, τη Νεβάδα και τη Μακεδονία… 

Σε διάφορα βιβλία (π.χ. βλέπε το βιβλίο “Τα μυστικά του τρίτου Ναού του Σολομώντος” ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ) σχετικά με αυτό το θέμα, λέγετε πως η έδρα των Νεφελίμ βρίσκεται στην έρημο Τάκλα Μακάν, στην επαρχία Ξιν Γιανγκ, στη Βόρεια Κίνα. Το όνομα Τάκλα Μακάν στην τοπική γλώσσα σημαίνει μπαίνεις μέσα, αλλά δεν βγαίνεις έξω. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πανάρχαια και τεραστίων διαστάσεων πυραμίδα, που, στην κορυφή της, κάποτε υπήρχε ο ναός του Βάαλ. Κάτω λοιπόν από την αρχαία αυτή πυραμίδα, που ονομάζεται Λευκή Πυραμίδα, υπάρχει μια υπόγεια πολιτεία που ονομάζεται Μαχ-Τανέ, που, στη γλώσσα των Ναχρμπέν, σημαίνει Λευκή Πολιτεία. Το Λευκό Αδελφάτο, για το οποίο και οι γέροντες του Αγίου Ορούς γνωρίζουν, είναι ουσιαστικά ένα 12μελες συμβούλιο, που αποτελείται από Νεφελίμ και άλλους αρχέγονους δαίμονες, που είναι ο Αζαζέλ, οΑζαζελόν, ο Αζαραντέλ και ο Αζαέλ. Στους τέσσερις αυτούς δαίμονες-αγγέλους, θα δοθεί εξουσία να κάνουν μεγάλες καταστροφές πάνω στη Γη στα έσχατα χρόνια. 

Σε συνδυασμό με την ιστορία και την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, ο Αλέξανδρος έκλεισε τους Νεφελίμ, τα ρυπαρά έθνη δηλαδή, κάτω από πύλες (δηλαδή κάτω από τη Λευκή Πυραμίδα), το 326 π.χ., καθώς και πύλες που βρίσκονται στην Ινδία. Πύλες υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Γης, όπως και στο Βόρειο Πόλο. Για την ακρίβεια, έκλεισε 72 βασιλείς, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας. Αυτοί λοιπόν οι Βασιλείς είναι που θα βγουν έξω στα έσχατα χρόνια μαζί με τους ακολούθους τους και θα βασανίζουν το κόσμο. Δεν θα τον σκοτώνουν, αλλά θα τον βασανίζουν, ώσπου να δεχτούν όλοι το σφράγισμα

Ο Άγιος Ανδρέας λέει πως η εξουσία τους πάνω στη Γη θα κρατήσει για 660 ημέρες, ενώ στο χωρίο που ακολουθεί από την Αποκάλυψη γίνεται λόγος για 5 μήνες μόνο, δηλαδή για 150 ημέρες, επειδή ο κόσμος δεν θα αντέχει περισσότερο. 
[Αποκάλυψη Κεφ. Θ΄10 : και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταίς ουραίς αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσαι τους ανθρώπους μήνας πέντε]

Αν διαβάσετε την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, λέει πως θα τρώνε ζωντανούς τούς ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία… Οι Νεφελίμ έχουν εκτροφεία κοινοποιημένων ανθρώπων, που τους χρησιμοποιούν σαν δούλους και σαν τροφή. Για τους Νεφελίμ οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε άλλο από εκτρεφόμενα ζώα και στη γλώσσα τους τους ονομάζουν Γκοΐμ, που σημαίνει καταναλώσιμοι

Οι Νεφελίμ δεν μπορούν να βγουν από τις πύλες, παρά μόνο οι πολύ πνευματικά ισχυροί από αυτούς, όταν κάποιος τους καλέσει, όπως γίνεται και με το κάλεσμα απλών δαιμόνων. Την επάνοδό τους στη Γη ονομάζουν Μεγάλη Επιστροφή. Τις πύλες αυτές θα ανοίξει ο αντίχριστος στα έσχατα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που έχει ειπωθεί πως οι μάρτυρες αυτών των χρόνων θα είναι οι μεγαλύτεροι όλων των εποχών…
Δείτε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου