Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ...ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ!


"MΗΔ ΥΠΝΟΝ ΜΑΛΑΚΟΝ ΕΠ ΟΜΜΑΣΙ ΠΡΟΣΔΕΞΑΣΘΑΙ

ΠΡΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΕΠΕΛΘΕΙΝ

"ΠΗ ΠΑΡΕΒΗΝ; Τ Δ' ΕΔΡΕΞΑ ; ΤΙ ΜΟΙ ΔΕΟΝ ΟΥΚ ΕΤΕΛΕΣΘΗ"

ΆΡΞΑΜΕΝΟΣ Δ΄ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΕΞΙΣΘΙ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ
ΔΕΙΛΑ ΜΕΝ ΕΚΠΡΗΞΑΣ ΕΠΙΠΛΙΣΕΤΟ , ΧΡΗΣΤΑ ΔΕ ΤΕΡΠΕΥ


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Στά βλέφαρα σου ο ύπνος ποτέ να μην έρθη , πριν σταθμίσης εν έκαστον
έργον εκείνης της μέρας τρείς φοράς.

"Τι παρέβειν ; Τι έπραξα; Τι έπρεπε να πράξω και δεν το έπραξα;

Άρχομενος δε απο του πρώτου, εξέτασε αυτά μέχρι τέλους, και μετά ταύτα, τα κακώς
πεπραγμένα να ψέγης τον ευατό σου, αν πάλι καλώς έπραξες, να τέρπεσαι.

Ιεροκλέους χρυσά έπη 40 -45

Εξασκηθείς ο Πυθαγόρας εις τη πρωινήν του απομνημόνευσην των λόγων και πράξεων του
ευρίσκεται προ της νυκτερινής του κατακλίσεως ενώπιον νέου παραγγέλματος. Δεν του επιτρέπεται να κλείση τα βλέφαρα του εάν προηγουμένως δέν προβή εις την λεπτομερή εξέτασιν, και οχι απλήν επισκόπηση, των πράξεων και λόγων του.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΙΣ 

                ΑΛΛΑ Η ΚΑΘΑΡΣΙΣ!!!                  

ΑΛΤΑΝΗ ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΔΙΑ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΛ45-46

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου