Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Σχέσεις τού Κομμουνισμού μέ τήν Μασονία καί τόν Σιωνισμό . ( ΚΚΕ , ΚΝΕ , ΠΑΜΕ ). ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ!!

  Τό πεντάκτινο Αστέρι τών διάφορων ψευτο αναρχικών , κομμουνιστικών κ.ο.κ. Φασιστικών οργανώσεων , είναι ένα από τά κύρια εμβλήματα τών μασονικών στοών !!!

Τά Μασονικά αστέρια, είναι περισσότερα από τά Σφυροδρέπανα ( Ρωσσικό σύμβολο )!


Ό  πεντάκτινος αστήρ τού Κομμουνισμού, προπορεύεται τού διδασκάλου τής Μασονικής Στοάς !
Ό  πεντάκτινος αστήρ τού Κομμουνισμού, σέ τιμητική θέση εντός τής Μασονικής Στοάς !


Ό πεντάκτινος αστήρ τού Κομμουνισμού, στό κέντρο Μασονικής σφραγίδος !


Ό πεντάκτινος αστήρ τού Κομμουνισμού, στήν κορυφή Μασονικού συμβόλου !


Τό Κομμουνιστικό Σφυροδρέπανο, εντός τού Μασονικού αστέρος !
 
Ό Μασονικός αστήρ, πάνω από τό Σφυροδρέπανο τού Κομμουνισμού ( Ρωσσικό συμβολο )!

   Ερωτούμε συνεπώς όλες τίς λεγόμενες...''αριστερές'', ''ριζοσπαστικές'', ''αναρχικές'',''κομμουνιστικές'' κ.ο.κ. φασιστικές οργανώσεις : 
   α) Ποιοί καί μέ ποιά κρητήρια επέλεξαν τό σύμβολο αυτό ;
β) Πώς έγινε καί επέλεξαν όλες οί οργανώσεις τούς τό ίδιο έμβλημα, αφού όπως είναι γνωστό μάχεται η μία τήν άλλη ; 
   γ) Τί έχουν να μάς πούν γιά τό ότι ό πεντάκτινος αστέρας είναι ένα από τά πιό βασικά εμβλήματα τής διεθνούς Μασονίας ; καί
   δ) Πώς εξηγούν τό ότι οί περισσότεροι έκ τών ηγετών τούς υπήρξαν Εβραίοι ; Μάρξ = Γερμανοεβραίος , Λένιν = Εβραίος . Τρότσκυ = Εβραίος , Μπακούνιν = Ρωσσοεβραίος !
   Στά ''Πρωτόκολλα τών Σοφών τής Σιών'', οί Σιωνιστές γράφουν τά εξής αποκαλυπτικά : '' Θά εμφανισθώμεν ώς απελευθερωταί τού εργάτου έκ τού ζυγού τού του, όταν θά τού προτίνωμεν νά εισέλθη είς τάς τάξεις τής στρατιάς τών Σοσιαλιστών, τών Κομμουνιστών, τών Αναρχικών, τούς οποίους υποστηρίζομεν πάντοτε υπό τό πρόσχημα αλληλεγγύης μεταξύ τών μελών τού κοινωνικού Μασωνισμού ημών ! Η δύναμίς μάς έγκειται είς τήν χρονίαν πείναν καί είς τήν αδυναμίαν τού εργάτου, διότι πάντα ταύτα τόν υποδουλώνουν είς τήν θέλησίν μάς . Διά τής αθλιότητος καί τού φθονερού μίσους τό οποίο η πείνα αύτη παράγει, χειριζόμενοι τά πλήθη, κάμνωμεν χρήση τών χειρών τών διά νά κατασυντρίψωμεν εκείνους οί οποίοι ανθίστανται είς τούς σκοπούς μάς !'' ( ΙΓ΄ κεφ. ).
   Σέ εγκύκλιο επιστολή τής, η Ιερά Σύνοδος τών Ρώσων τής Διασποράς τό 1932(δέν αποσχιστεί έκ τής Εκκλησίας ακόμα)αναφέρει τά εξής : '' Κάτω από τό σύμβολο τού Μασωνικού αστέρος, εργάζονται όλες οί κακοποιές δυνάμεις, οί οποίες καταστρέφουν τά Χριστιανικά κράτη.'' 
   Εκτός όλων αυτών, ο Μάρξ ήταν πρόεδρος τής μασονικής νεολαίας στήν Γερμανία ! Γι΄ αυτό καί φωτογραφιζόταν μέ τό δεξί χέρι στό πέτο όπως ό αντίχριστος ειδωλολάτρης Αδαμάντιος Κοραής !
   Ο κατά τό ήμισι Εβραίος Βλαντιμίρ Λένιν, άρχισε τό 1917 τήν Ρωσική Κομμουνιστική επανάσταση μέ ένα επιτελείο από 217 συνεργάτες, από τούς οποίους μόνο οί 8 ήταν Ρώσοι, ενώ όλοι οί άλλοι ήταν Εβραίοι ! Ο ίδιος ήταν καί Μασώνος 33ου βαθμού .
   Οί ενισχυτές τού ( εκτός από τούς Στρατάρχες : Χίντενμπούργκ καί Λούντεντόρφ, πού έδωσαν τά πρώτα εκατομμύρια σέ χρυσό), ήταν οί γνωστοί Εβραίοι τραπεζίτες τής Αμερικής : Σίφφ, Λοέμπ καί Κούχνε !
   Τό Συμβούλιο τών λαϊκών επιτροπών τής πρώτης Κομμουνιστικής κυβερνήσεως τής Ρωσίας, είχε 22 μέλη . Εξ αυτών τά 17 ήταν Εβραίοι καί μόνο 3 ήταν Ρώσοι ! Εξ άλλου από τούς 554 διοικητικούς εκπροσώπους τής μετεπαναστατικής Ρωσίας, οί 30 μόνο ήταν Ρώσοι, ενώ οί 447 ήταν Εβραίοι !!!
   Ιδού πώς εννοεί τό πολίτευμα τής Δημοκρατίας ο πρόεδρος τής Μεγάλης Στοάς τής Γαλλίας Ντεσμόντ : ''Δι΄ εμέ, η λέξις Δημοκρατία σημαίνει αντικληρικοκρατία, αντιμιλιταρισμό, Σοσιαλισμό ! Μόνο μέ τήν ένωση τών ανθρώπων τής αριστεράς, τής οποίας τόν Πυρήνα θά αποτελέσει η Στοά, θά θριαμβεύσωμεν''!
   Τελικώς, απεδείχθη περίτρανα πώς ο Κομμουνισμός αλλά καί ο Αναρχισμός, είναι κατασκευάσματα τού Σιωνισμού γιά τήν καταπολέμιση τής Εκκλησίας Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τήν εγκαθίδρυση τής Νέας Τάξης Πραγμάτων .
  Όποιος υποστηρίζει τούς αντίχριστους Κομμουνιστές καί τά παρακλάδια τούς ( ΣΥΡΙΖΑ κ.λ.π. ), δέν μπορεί ταυτοχρόνως νά είναι καί Ορθόδοξος Χριστιανός .
  Τό καλύτερο πολίτευμα πού δοκιμάστηκε γιά χιλιετίες καί τελικώς τό απεδέχθη σχεδόν ολόκληρη η γή, είναι τό Δημοκρατικό . Όταν αυτό εφαρμοστεί καί μάλιστα μέ τόν εμπλουτισμό τών φιλάνθρωπων εντολών Τού Χριστού , τότε δέν μάς χρειάζεται κανένα άλλο .


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου