Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 666 (Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ)


ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του Θεολόγου - Κεφάλαιο ιγ' Εδάφια 15 έως 17

15. Και του δόθηκε να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει ώστε όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να σκοτωθούν. 16 Και κάνει σ’ όλους, στους μικρούς και στους μεγάλους, και στους πλούσιους και στους φτωχούς, και στους ελεύθερους και στους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους. 17 Και να μη δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. 

 Δύο μέσα θα μεταχειρισθεί ο Αντίχριστος για να πλανήσει τους κατοίκους όλης της γης και να τους κάνει τελείως δικούς του. Το πρώτο είναι η εικόνα του, η οποία θα παρουσιάσει θαυματουργικές ιδιότητες. Θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, το δεύτερο αυτό θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, όπως ονομάζεται. Η εικόνα θα μιλάει και θα προσκαλεί τους ανθρώπους να την προσκυνήσουν και όποιος δεν την προσκυνάει, θα θανατώνεται από την ίδια την εικόνα. Ετσι θα λυγίσουν όλοι εκείνοι που δεν δέχθηκαν "την αγάπην της αληθείας", για να σωθούν και θα πλανηθούν και θα προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου.

Το δεύτερο μέσο που θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να κάνει τους ανθρώπους τελείως δικούς του, είναι το χάραγμα με κωδικό αριθμό το 666. Το χάραγμα είναι ένας νέος κωδικός τρόπος παραστάσεως αριθμών, που είναι άσχετος με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους, τον αραβικό 1,2,3, κ.λ.π., τον ελληνικό α,β,γ,ι,κ, κ.λ.π., και τον λατινικό Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, X κ.λ.π.
Ο τρόπος παραστάσεως των αριθμών με γραμμές, είναι το λεγόμενο Bar – code system. Με το γραμμικό αυτό σύστημα, η διπλή γραμμή παριστάνει τον αριθμό 6. Ετσι βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα, τα εμπορεύσιμα, ένα γραμμικό σύστημα, στο οποίο υπάρχουν μονίμως μία διπλή γραμμή στο ένα άκρο, μία στο μέσον και μία στο άλλο άκρο, που εξέχουν συνήθως λίγο προς τα κάτω. Αυτή η διπλή γραμμή είναι το 666.
Είναι ο κωδικός αριθμός με τον οποίο εργάζεται το Bar - code system. Αυτό το σύστημα ήδη χρησιμοποιείται στις πλαστικές καρτες και σε κάθε κάρτα πληρωμής και εισπράξεως. Μετά την εξάπλωση αυτού του είδους των καρτών σε όλο τον κόσμο και της επιβολής και των νέων ταυτοτήτων με τον αριθμό 666, ο Αντίχριστος θα επιβάλλει σε όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, όλων των κοινωνικών τάξεων, χωρίς καμία εξαίρεση, να δεχθούν το χάραγμα αυτό να το λάβουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο και να αντικαταστήσει όλες τις πλαστικές κάρτες και όλες τις ταυτότητες.
Ετσι όλοι χωρίς καμία εξαίρεση, πλούσιοι και φτωχοί, αφεντικά και υπάλληλοι, εργάτες και αγρότες, μικροί και μεγάλοι, θα υποχρεωθούν να βάλουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο το χάραγμα, με τον κωδικό αριμθμό 666. Ολοι θα βάλουν αυτό το χάραγμα, διότι αυτό θα αντικαταστήσει τις ταυτότητες, με το πρόσχημα ότι δεν θα τις χάνουν, και τις κάρτες πληρωμής και εισπράξεως. 

 Αν λάβουμε υπ'όψη ότι το χρήμα δεν θα κυκλοφορεί πλέον, παρά μόνο διά μέσου του χαράγματος αυτού, καταλαβαίνουμε πόσο απλό θα είναι το γεγονός που μας περιγράφει η Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει, ή να πουλήσει, χωρίς αυτό το χάραγμα στο δεξί του χέρι, ή στο μέτωπο. Ο Αντίχριστος νομίμως θα αποκλείσει κάθε άνθρωπο που δεν θα δεχθεί να βάλει το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο, από κάθε συναλλαγή. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει, ούτε να πουλήσει χωρίς αυτό το χάραγμα. Και σήμερα κανείς δεν μπορεί να εισπράξει από την τράπεζα ένα οποιοδήποτε ποσό δικαιούται, χωρίς την ταυτότητά του. Επίσης κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει τίποτα χωρίς το χάραγμα στο δεξί του χέρι, ή στο μέτωπο

                     ΤΟ 666 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του Θεολόγου - Κεφάλαιο ιγ' Εδάφιο 18
18 Εδώ είναι η σοφία: όποιος έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα έξι.


Ο αριθμός "χξστ'" (666), προφητεύθηκε από τον Κύριο στην Αποκάλυψη το 95 μ.Χ. και μάλιστα με το γραμμικό σύστημα (Bar - code system). Η προφητεία αυτή είναι καταπληκτική. Το σύστημα των αριθμών που εφευρέθηκε στις τελευταίες αυτές δεκαετίες (Bar - code system) και ο συγκεκριμένος αριθμός 666, είναι αλήθειες που φανερώνουν πολλά πράγματα. Φανερώνουν ότι ο Θεός υπάρχει και ζει και μάλιστα παρακολουθεί τη γη και τους κατοίκους της με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθεί να τον σώσει. Ακόμη φανερώνουν πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού και ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα προφητικό βιβλίο και δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά στο μέλλον. Ο Θεός είναι ο Μόνος που θα μπορούσε να προβλέψει ένα τέτοιο γεγονός 1900 χρόνια πριν.
Ο αριθμός 666 είναι ο καθιερωμένος κωδικός αριθμός με τον οποίο εργάζονται τα κομπιούτερς σήμερα και έχει καθιερωθεί από το 1984 σε όλα τα έθνη, μηδενός εξαιρουμένου. Σε κάθε εμπορεύσιμο προϊόν βλέπουμε το χάραγμα, το σύστημα αυτό των αριθμών με γραμμές λεπτότερες και παχύτερες. Μια διπλή γραμμή στις δύο άκρες και μία στην μέση, είναι το 666.
Αυτό το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 θα αποφασίσει ο αντίχριστος να το βάλει σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα στο δεξί χέρι, ή στο μέτωπο. Ο σκοπός του θα είναι να κάνει όλους τους ανθρώπους να ανήκουν σ' αυτόν και να υποταχθούν κατά πάντα στα θελήματά του. Αυτό θα είναι ο νόμος του κράτους του αντίχριστου και γι' αυτό κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε να πουλήσει, χωρίς αυτό το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666, στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό προϋποθέτει την κατάργηση του χρήματος και την αντικατάστασή τους με το χάραγμα.
Σήμερα αυτό το σύστημα προετοιμάζεται με τις πλαστικές κάρτες, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τα χρήματα. Στην Αμερική έχει γίνει κανόνας, να ψωνίζουν οι άνθρωποι από το Σούπερ - μάρκετ και από κάθε μεγάλο κατάστημα με πλαστική κάρτα που έχει επάνω το χάραγμα με κωδικό αριθμό το 666. Κάθε εμπορεύσιμο προϊόν έχει το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 και δεν χρειάζεται να έχει επάνω την τιμή. Ο ταμίας περνάει το χάραγμα του προϊόντος από ένα φωτοκύτταρο και αμέσως γράφεται στον πίνακα το είδος και η τιμή του προϊόντος. Στο τέλος, αφού γίνει ο λογαριασμός, ο πελάτης δίνει την πλαστική κάρτα, ο ταμίας την περνάει από το κομπιούτερ και αφαιρεί το ποσόν από τον λογαριασμό τραπέζης του πελάτη και το προσθέτει στο λογαριασμό του καταστήματος.
Ο Αντίχριστος λοιπόν θα καταργήσει όλες τις κάρτες και θα τις αντικαταστήσει με ένα χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό θα είναι νόμιμο και πλήρως αιτιολογημένο, αφού την κάρτα μπορεί να την χάσει ο καθένας, ενώ το χάραγμα θα είναι μία μόνιμη κάρτα επάνω στο χέρι του ανθρώπου ή στο μέτωπο.
Αυτή τη στιγμή ο αντίχριστος δεν βασιλεύει και επομένως οι πλαστικές κάρτες και κάθε κάρτα με το χάραγμα και τον αριθμό 666 είναι μία προετοιμασία και ένα μεταβατικό στάδιο για την επόμενη περίοδο της επικράτησης του αντίχριστου. Το ίδιο ισχύει και για τις ταυτότητες. 
Κανείς όμως δεν θα μπορέσει να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, όσες πλαστικές κάρτες και αν κατέχει και ούτε με την ταυτότητα θα μπορέσει να πείσει τον αντίχριστο ότι είναι δικός του, για να βρει κάποια χάρη.
Ούτε κάρτες, ούτε ταυτότητες, οσοδήποτε κι αν έχουν επάνω το χάραγμα με το 666, θα γίνουν δεκτές από τον αντίχριστο. Το μόνο που θα δεχθεί είναι το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί χέρι, ή στο μέτωπο.

πηγή: greekbiblos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου