Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

«Οἱ κομμουνιστές ἀποτελοῦν μία ἀνθρώπινη ἀσχήμια»

 


Ὁ Καμπαλιστικός Ἰουδαϊσμός ( Κομμουνισμός) εἶναι Σατανισμός.

«Ὁ ὁργανωμένος ἑβραϊσμός εἶναι ἕνα διαβρωτικό ὀξύ πού διαρρέει μέσῳ τῶν χασμάτων τῆς κοινωνίας - φύλο,φυλή,τάξις- προκειμένου νά τήν ὑπονομεύσῃ στό ὄνομα τῆς «κοινωνικῆς ἀλλαγῆς». Πέρα ἀπό τίς ἠθικολογίες,δέν ὑπάρχει πραγματική ἐπιθυμία νά ἐνδυναμωθοῦν τά γκόϊμ. Δεῖτε τόν κομμουμισμό,τόν φεμινισμό,τήν μετανάστευσιν,τήν ὁμοφυλοφιλία ὑπό αὐτό τό πρίσμα.» -Χένρυ Μακόου

Πώς νά διακρίνετε ἕναν κομμουνιστή : Ψέματα,αὐτο-ἀπέχθεια καί σεξουαλική διαστροφή

ἀπό τόν Mike Stone
(henrymakow.com)

Λέτε πώς δέν συναντήσατε ποτέ ἕναν συνειδητό κομμουνιστή ἤ φιλοκομμουνιστή,ἀλλά εἶστε σίγουροι; 

Δέν εἶναι κάθε κομμουνιστής πού συναντοῦμε στήν ζωή ἕνα φαλακρό κεφάλι μέ καλοφτιαγμένο μοῦσι,ὅπως ὁ Λένιν.

Οἱ κομμουνιστές,ὅπως οἱ κατσαρίδες,ἀπεχθάνονται νά τούς διακρίνεις.Μέχρι προσφάτως,οἱ περισσότεροι προτιμοῦσαν νά παραμένουν κρυμμένοι,ἐπεξεργαζόμενοι τά κακά καί σαδιστικά τους σχέδια μακριά ἀπό κάθε ἔκθεσή τους στό φῶς.

Ὡστόσο,ἐπεί δή οἱ κομμουνιστές προτιμοῦν νά παραμένουν κρυμμένοι δέν σημαίνει ὅτι εἶναι κιόλας.Μπορεῖτε νά ἐντοπίσετε ἔναν πραγ,ατικό κομμουνιστή ἤ φιλο-κομμουνιστή εὔκολα,ἀπό τρία ἐνδεικτικά σημάδια : τά ψέματα,τήν αὐτο-ἀπέχθεια καί τήν σεξουαλική διαστροφή. 

«Κανένα ψέμα δέν εἶναι τόσο μεγάλο γιά ἕναν ἑβραῖο,κανένα ψέμα δέν εἶναι τόσο μικρό...Οἱ ἑβραῖοι ζοῦν μέ τό ψέμα καί πεθαίνουν ἐρχόμενοι σ᾿ἐπαφή μέ τήν ἀλήθεια.» Μπόμπυ Φίσερ,παγκόσμιος πρωταθλητής στό σκάκι. Πῶς νά μήν κατηγορῇ τούς ἑβραίους ὡς ψεύτες ὅταν ἡ ἴδια ἡ πολωνο-ἑβραία μάνα του δέν τοῦ εἶχε ἀποκαλύψῃ τόν πραγματικό του πατέρα; Ἐπίσης ἑβραῖος ἐξ Οὐγγαρίας.Διαβᾶστε εἰδικῶς τό μέρος αὐτό.

( Ὁ σατανισμός ἀντιστρέφει τά πάντα.Τό ἀφύσικο εἶναι φυσικό,τό κακό εἶναι καλό,τό ἄρρωστο εἶναι ὑγιές,τό ἄσχημο εἶναι ὄμορφο καί τό ψέμα εἶναι ἀλήθεια. Ὁ Μπόμπι Φίσερ ἦταν ἑβραῖος.Δέν ἦταν ὅμως ψεύτης. Ὁ συγκερασμός τῶν ὁργανωμένων ἑβραίων, μέ ῥατσιστική γενίκευσιν,γιά ὅλους τούς ἑβραίους,τείνει νά ὑπονομεύσῃ τήν ὑπόθεσιν.-Πελασγ. ἤ ἀλλιῶς,ὁ κανών γιά νά ἐπιβεβαιωθῇ ἔχει ἀνάγκη τίς ἐξαιρέσεις του.-)

Ψέματα

Οἱ κομμουνιστές δέν ἐκτιμοῦν τήν ἀλήθεια.Λένε συνεχῶς ψέματα καί ψεύδονται γιά τά πάντα.Τό ψέμα εἶναι τόσο φυσικό γι᾿αὐτούς,σάν δεύτερη φύσι τους πού συχνά ψεύδονται χωρίς κἄν νά τό γνωρίζουν.

Θέλετε ἀπόδειξη; Παρακολουθεῖστε τίς εἰδήσεις στίς τηλεοράσεις.Θά ἀκοῦτε μόνον ψέματα.Τό ἕνα ψέμα μετά τό ἄλλο καί ὅλοι τους τά λένε μέ κάθε σοβαρότητα. 

Στήν πραγματικότητα,ἐκτός τῶν ἀθλητικῶν ἀποτελεσμάτων,δέν θά δεῖτε τίποτε ἄλλο ἀπό ψέματα.Σέ κάθε θέμα. 
Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά λεγόμενα δεξιά/συντηρητικά δίκτυα.

«Ἡ ἐπανάστασις δέν θά γίνῃ μέ ὅπλα,ἀντίθετα θά συμβῇ σταδιακῶς,χρόνο μέ τόν χρόνο,γενιά μέ γενιά. θά διεισδύσουμε βαθνιαία στά ἐκπαιδευτικά τους ἰνστιτοῦτα καί τά πολιτικά τους ἀξιώματα,μεταμορφώνοντά τους ἀργά σέ μαρξιστικές ὀντότητες καθώς προχωροῦμε πρός τήν παγκόσμια κοινωνική ἰσότητα».Μάξ Χορκχάϊμερ,ἑβραιο-μαρξιστής,ἳδρυτικό μέλος τῆς σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης καί πρωτοπόρος τοῦ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ. 

Ἐφημερίδες,τηλεόρασις,ταινίες,βιβλία,αἰρετοί ἀξιωματοῦχοι,ἐμπειρογνώμονες ὑγείας,καθηγητές,δάσκαλοι ...εἶναι ὅλοι τό ἴδιο. Τό ἕνα ψέμα μετά τό ἄλλο.

Ἐάν γνωρίζετε κάποιον πού συνηθίζει νά λέῃ ψέματα καί τό κάνει μέ κάθε σοβαρότητα,μπορεῖ νά εἶναι κομμουνιστής.

Αὐτό-ἀπέχθεια

Οἱ κομμουνιστές μισοῦν τόν ἑαυτό τους καί μισοῦν τά πάντα καί ὅλους γύρω τους.Αὐτή ἡ παλαιά ἀτάκα «ἡ δυστυχία ἀγαπᾷ τήν παρέα» πιθανῶς γράφτηκε μέ γνώμονα τούς κομμουνιστές.

« Κάποιοι μπορεῖ νά τόν ᾿ποῦν Κομμουνισμό,ἀλλά ἐγώ τόν ἀποκαλῶ αὐτό πού εἶναι : Ἰουδαϊσμός  !» Ῥαββίνος Στίβεν Γουάϊς 

Ἐπεί δή οἱ κομμουνιστές μισοῦν τόν ἑαυτό τους,θέλουν ὅλοι οἱ ἄλλοι νά νοιώσουν τό μῖσος τους καί νά τούς μισοῦν ἐπίσης.

Αὐτό τό μῖσος διαπερνᾷ τά πάντα.Ἡ ὁμιλία τους εἶναι γεμάτη μῖσος.Τά γραπτά τους εἶναι γεμάτα μῖσος.Ἀκόμη καί τό χιούμορ τους εἶναι γεμάτο μῖσος.

Θέλετε ἀπόδειξιν; Ἀνοῖξτε τήν τηλεόρασί σας καί παρακολουθεῖστε πόσο ἄνοστα καί σαρκαστικά ἔχουν γίνη τά βραδυνά προγράμματα τῆς τηλεοράσεως. Παρακολουθεῖστε τί περνοῦν ὡς ἀστείο,χιούμορ στίς ταινίες,τά βιβλία καί τίς ἐκπομπές σήμερα. Τίποτα δέν εἶναι ἀστεῖο,ὅλα γεμάτα μῖσος.

Οἱ κομμουνιστές μισοῦν τήν Ἀμερική,μισοῦν τόν δυτικό Πολιτισμό καί μισοῦν τόν Χριστιανισμό. Τά μισοῦν ὅλα ἐπεί δή ἡ Ἀμερική,ὁ δυτικός Πολιτισμός καί ὁ Χριστιανισμός ἀντιπροσωπεύουν ὅ,τι οἱ ἴδιοι δέν εἶναι καί δέν ἔχουν: ἀγάπη,ἐλευθερία,ὀμορφιά,τέχνη,νοημοσύνη,οίκογένεια

Οἱ κομμουνιστές εἶναι τόσο γεμάτοι μέ αὐτο-ἀπέχθεια καί ὁργή,θέλουν νά ᾿δοῦν ὅλα αὐτά τά πράγματα νά καταστρέφονται,ἀκόμη κι᾿ἄν αὐτό σημαίνει πώς καί οἱ ἴδιοι θά μποῦν στήν διαδικασία μιᾶς καταστροφῆς.

Ἀσχήμια 

Πολύ σχετική μέ τήν κομμουνιστική αὐτο-ἀπέχθεια εἶναι ἡ φυσική ἀσχήμια. Οἱ ἄσχημοι ἄνθρωποι στήν γῆ εἶναι ἀριστεροί καί κομμουνιστές.Θέλετε ἀπόδειξιν; Δεῖτε φωτογραφίες μέ Antifa πού ἔχουν συλληφθῆ. Δέν θά βρεῖτε πουθενά στήν γῆ πιό ἄσχημη συλλογή ἀπό ἄτομα ! Κυττᾶξτε τίς γυναῖκες πού ὑπερασπίζονται τίς λεηλασίες καί τίς ταραχές,εἰδικῶς τῶν λευκῶν γυναικῶν.Δέν θά βρεῖτε πιό ἄσχημη συλλογή ἀπό τέτοιες γυναῖκες,πουθενά στήν γῆ.

Κυττᾶξτε τούς κορυφαίους συντελεστές τοῦ κομμουνισμοῦ.Ὅλοι τους γερνοῦν φρικτά.Ἔχω ἀκούση αὐτές τίς ἱστορίες γιά «κομμουνιστική ἐλίτ» καί ἀδρενόχρωμα. Ὑποτίθεται πώς πιστεύουν ὅτι παρατείνει τήν ζωή καί τούς κάνει νεώτερους. Ἀλλά ῥῖξτε μία ματιά σ᾿ὁποιονδήποτε ἀπό αὐτούς καί μπορεῖτε νά δεῖτε τήν ἀπόδειξιν πώς τό «φάρμακο» δέν λειτουργεῖ.Ὅλοι τους φαίνονται ἄρρωστοι,ἄσχημοι καί γέροι.

Ὅταν ὁ David Mamet ἔγραψε τό ἔργο «Σεξουαλική διαστροφή στό Σικάγο»,ἐπέλεξε τήν σωστή πόλιν γιά τόν τίτλο.Τό Σικάγο εἶναι ἕνας βόθρος τῆς διαστροφῆς καί μία ἀγαπημένη πόλι τῶν κομμουνιστῶν. 

Ἀπό τόν Richard Daley ό Σικάγο ἔχει ἀναδείξη τούς περισσοτέρους διεφθαρμένους πολιτικούς ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη πόλιν στίς ΗΠΑ.Ἔχει ἐπίσης ἀναδείξη πολλούς διεστραμμένους.Καί οἱ κομμουνιστές εἶναι ἐθισμένοι στήν σεξουαλική διαστροφή.

Ὁμοφυλοφιλία,τρανσέξουαλ,κτηνοβασία,παιδοφιλία,πορνογραφία ὀνομάζονται.Οἱ κομμουνιστές τ᾿ἀγαποῦν ὅλα.Ὅσο πιό ἄρρωστος καί διεστραμμένος τόσο τό καλλίτερο.Οἱ κομμουνιστές εἶναι αὐτοί πού προωθοῦν ὅλα αὐτά τά πράγματα στήν κοινωνία μας,τά προωθοῦν στά παιδιά μας.

Ἀγαποῦν τά διεφθαρμένα παιδιά.Ἀγαποῦν στό νά δελεάζουν τά παιδιά στόν σκοτεινό καί διεφθαρμένο κόσμο τῆς διαστρεβλώσεώς τους.Φυσικά τίποτε ἀπό αὐτά δέν εἶναι καινοφανές.Τό ἔκαναν στό Βερολῖνο τήν δελαετία τοῦ 1920  καί τό κάνουν τώρα σέ κάθε πόλι τῶν ΗΠΑ. ( Πελασγ. Καί ἐδῶ στή Ἑλλάδα,ἐπίσης)

Γιατί οἱ κομμουνιστές εἶναι τόσο ἄρρωστοι καί διεστραμμένοι;Νομίζω πώς προσδιορίζεται στήν αὐτο-ἀπέχθεια. Εἶναι τόσο ἀηδιασμένοι ἀπό τήν ζωή τους πού δέν μποροῦν παρά νά συμπεριφέρονται μέ τρόπους πού αἰτιολογοῦν τό μῖσος αὐτό.

Γνωρίζετε κάποιον πού εἶναι ἐθισμένος στήν πορνογραφία,ἐθισμένος στήν ὁμοφυλοφιλία,ἐθισμένος στήν σεξουαλική διαστροφή; Ἴσως νά γνωρίζετε ἕναν κομμουνιστή.

Mike Stone

Ὑπάρχει κάποιος πού νά διαφωνῇ στά ὅσα παραπάνω γράφει ὁ Μάϊκ Στόουν; Προσωπικῶς δέν μπορῶ νά ᾿βρῶ κανένα σημεῖο πού νά ἔχω διαφορετική ἄποψιν.Κανένα ! 

Συνεπῶς,δέν χρειάζεται νά γράψουμε τίποτα περισσότερο.Τά ἔχουμε ζήσῃ μέ τούς τσιπραίους στό ἔπακρον ! Τά βιώνουμε καί σήμερα μέ ὅλες αὐτές τίς ἀποκαλύψεις τῶν διαστροφῶν,τῶν ἐκφραστῶν ἀπό τόν χῶρο πού λέγεται ...καλλιτεχνικός καί ἀνέκαθεν βρισκόταν κάτω ἀπό κομμουνιστική κυριαρχία. 

Τό χειρώτερο ὅλων εἶναι πώς αὐτό τό δηλητήριο ἔχει διεισδύση σέ πολύ μεγάλο μέρος στήν ἑλληνική κοινωνία. Κάτι πού θά ἤθελα νά συμπληρώσω εἶναι σχετικῶς μέ τήν πόλιν τοῦ Σικάγο,πού ἀναφέρεται στό θέμα. Ἴσως νά μπορούσαμε στήν θέσιν του,γιά τά ἑλληνικά πράγματα,νά θέσουμε τήν Ἀθῆνα. Ἔ,νομίζω πώς ...ὑπερέχει,στήν ἀνάδειξιν τῶν κάθε λογῆς διεστραμμένων,κατά πολύ τῶν ἄλλων μεγαλουπόλεων τῆς Ἑλλάδος. Ὅσο γιά τήν ἐπαρχία,ἔ,πάντα ἡ ἐπαρχία ἀντέχει λίγο περισσότερο...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου