Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕΡΟΣ 4

ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛΕΥΡΗ "Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ 


Η Προδοσία της Εθνικής Αντιστάσεως.

Μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Γερμανών και στα πλαίσια της συνεργασίας του διεθνούς κομμουνισμού με την Γερμανίαν (Σύμφωνον Ρίμπεντροπ -Μολότωφ), οι Γερμανοί απελευθερώνουν τους φυλακισμένους κουκουέδες.
Συγκεκριμένως την 28ην Ιουνίου 1941 μετέβησαν στην φυλακήν της Ακροναυπλίας δύο Γερμανοί Αξιωματικοί της G.F.P. (Μυστική Στρατιωτική Αστυνομία) μαζί με εκπρόσωπον της βουλγαρικής πρεσβείας εις Αθήνας και βάσει της υπ’ αριθμόν 621 διαταγής της G.F.Ρ. διετάσσετο η αποφυλάκισις 27 ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ.
Οι Γερμανοί απελευθέρωσαν τους κάτωθι:

 1. Ανδρέας Τσίπας, αναπληρωτής γεν. γραμματεύς του ΚΚΕ.
 2. Ανδρέας Τζίμας, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ.
 3. Κ. Λαζαρίδης, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ.
 4. Ζησιάδης η Τερπόβσκυ, μέλος του Μακεδόνικου Γραφείου του ΚΚΕ.
 5. Ζήσης Βελιόπουλος
 6. Ζήσης Καλλιμάνης
 7. Αναστ. Καρατζάς
 8. Πέτρος Κέντρος
 9. Λάμπρος Μόσχος
 10. Κυρ. Μπιλάλης
 11. Αθαν. Πέϊκος
 12. Λάζ. Μποζίνης
 13. Στέλ. Παπανεδέλιος
 14. Διάμ. Τσιτσίνας
 15. Νίκ. Σωτηρίου
 16. Μιχ. Σκουπακίδης
 17. Νίκ. Χαϊβανίδης
 18. Ρούσος Χαριζάνης
 19. Εμμ. Καζαντζής
 20. Κωνστ. Λάμπου
 21. Δημήτριος Λέσκας
 22. Φώτιος Ουρούζης
 23. Παντ. Τζίκας
 24. Ιω. Κωνσταντινίδης
 25. Θεοδ. Ευθυμιάδης
 26. Λάζαρος Ντάμιος
 27. Εμμ. Χαραλάμπους

Το σύμφωνον Ρίμπεντροπ – Μολότωφ υπεγράφη στη Μόσχα την 23 Αυγούστου 1939.
Το ΚΚΕ ουδεμία αντίσταση έκανε μέχρι την 22 Ιουνίου 1941 που η Γερμανία
επετέθη κατά της Ρωσίας. Τότε το ΚΚΕ εκάλεσε τον Ελληνικό λαο
να υπερασπίση την… Σοβιετικήν Ένωσιν.

Το ΚΚΕ κατά την διάρκειαν της τριπλής κατοχής της Ελλάδος από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους οργάνωσε μίαν τάχα «Αντίσταση» ενώ στην πραγματικότητα συνειργάσθη με τους κατακτητάς με απώτερο σκοπό να αρπάξη την εξουσία, όταν εκείνοι θα απεχώρουν. Αύτη είναι η ιστορική αλήθεια την οποίαν αποδεικνύουν τα γεγονότα και τα έγγραφα κομμουνιστικής προελεύσεως.
Στο επίσημον όργανο του ΚΚΕ «Νέος Κόσμος» (τεύχος 9ον Σεπτεμβρίου 1950) γίνεται δεκτόν ότι το κομμουνιστικό σύνταγμα Χαλκιδικής «υπέγραψε συμφωνία με τους Γερμανούς».
Επίσης παραθέτω συμφωνία, την οποίαν υπέγραψε η ηγεσία του ΚΚΕ (Σιάντος) με την Γκεστάπο (Μυστική Αστυνομία των Γερμανών) όπου διαβάζομεν τα εξής προδοτικά:
«Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική Διοίκηση καταλήξαμε μαζί της σε συμφωνίες που θα πρέπη στο μέλλον να τις εφαρμόσουμε πιστά γιατί αυτό επιβάλλουν τα κομματικά μας συμφέροντα. Σύμφωνα μ’ αυτές κάθε «σαμποτάζ» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μας ενάντια οπλιτών η βαθμοφόρων του Στρατού Κατοχής θα γίνεται ύστερα από σχετικές υποδείξεις του αρχηγού της Γκεστάπο. Δόστε επομένως εντολή στις Αχτίδες να πάψουν στο έξης οι ξεκάρφωτες ενέργειες. Οπλισμός μας εξασφαλίστηκε αρκετός. Σαν υπεύθυνο για τη δουλειά αυτή η Γερμανική Διοίκηση όρισε τον Ταγματάρχη Όττο του Β’ Γραφείου. Ακόμα ανάλαβαν την υποχρέωση να μας ειδοποιούν για τα μπλόκα και τις συλλήψεις ώστε κανείς να μην υπάρχη κίνδυνος για τα μέλη της οργανώσεως μας. Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαμε και μείς για την περίπτωση της αναχώρησης τους από την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει να ενοχληθή.
Ι. ΣΙΑΝΤΟΣ»
Τί να πρωτοσχολιάση κάποιος; Πάντως οι Γερμανοί ανέλαβαν την υποχρέωσι «να ειδοποιούν για τα μπλόκα και τις συλλήψεις» ώστε να μη διακινδυνεύσουν τα μέλη του ΚΚΕ.
Εκτός των συμφωνιών με τους Γερμανούς το ΚΚΕ υπέγραψε πλήθος προδοτικών συμφωνιών με τους Βουλγάρους. Παρουσιάζω ένα που υπεγράφη στο Μελισσοχώριον εις άπταιστον μάλιστα καθαρεύουσα, όπως τότε συνήθιζε το ΚΚΕ. Σημειωτέον τώρα εκδημοτικίζουν τα κείμενα των, εκ των ύστερων, όπως το ιδρυτικόν του ΕΑΜ. Ιδού το προδοτικόν κείμενον:
«Σήμερον την 20ην Σεπτεμβρίου του 1944 εν Μελισσοχωρίω Μακεδονίας οι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ, του Βουλγαρικού Στρατού, του Ε.Λ.Α.Σ. και της Π.Ε.Ε.Α. συνεφωνήσαμε και αποφασίσαμε τα κάτωθι, προς ενίσχυσιν του κοινού απελευθερωτικού μας αγώνος καθώς και δια την μελλοντικήν μας συνεργασίαν.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον. Άμεσος υποστήριξις του Ε.Λ.Α.Σ. με πολεμικόν υλικόν δια του Βουλγαρικού Στρατού.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Ο Βουλγαρικός Στρατός δεν θα επιτεθή κατά του Ε.Λ.Α.Σ. και θα υποστήριξη τας επιχειρήσεις του και εναντίον Κυβερνητικών Στρατευμάτων και εναντίον Εθνικιστικών Σωμάτων.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Κατά την Αγγλοαμερικανικήν απόβασιν εν Ελλάδι ο Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβη εις τας τάξεις του Βουλγαρικά Στρατεύματα και να τα υποστήριξη.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Κατά την απόβασιν θα ενωθούν τα Βουλγαρικά Στρατεύματα και ο Ε.Λ.Α.Σ.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον. Ο Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται εν περιπτώσει υποχωρήσεως να υποστήριξη τα Βουλγαρικά Στρατεύματα μέχρι συνόρων.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Όλο το Βουλγαρικό πολεμικό υλικό το ευρισκόμενον εις Μακεδονίαν και Θράκην θα παραχωρηθή εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνει τον εφοδιασμόν του Βουλγαρικού Στρατού.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον. Ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνει την προστασίαν της Βουλγαρικής μειονότητος και της περιουσίας αυτής και θα διευκολύνη εφ’ όσον αυτή θα ζητήση την αναχώρησίν της εις την Βουλγαρίαν, συναποκομίζουσα και την περιουσίαν της.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Από κοινού αγών εναντίον εκείνων που εναντιούνται εις τον Ε.Λ.Α.Σ. και το ΚΚΕ.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον. Το ΕΑΜ, το ΚΚΕ και ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνουν να σχηματίσουν μίαν Διεθνή Μακεδονίαν μετά το τέλος του πολέμου.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον. Κατάργησις συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας – Ελλάδος και Σερβίας.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον. Ουδείς Βούλγαρος θα συλληφθή εν Μακεδονία και Θράκη από τον Ε.Λ.Α.Σ.
Εν Μελισσοχωρίω την 20η-9-1944
Δια το Κ.Κ. Βουλγαρίας: Φιλίπποβιτς, Γραμ. Βουλγαρικής Λέσχης
Δια τον Βουλγαρικόν Στρατόν: Γιούνωφ, Υπολοχαγός
Δια τον Ε.Λ.Α.Σ.: Αυγερινός
Δια την Π.Ε.Ε.Α.: Στασινόπουλος»
Έτσι λοιπόν; Το ΚΚΕ συμφωνεί με τους Βουλγάρους δια μίαν «Διεθνή Μακεδονίαν»! και φυσικά ουδείς Βούλγαρος κατακτητής θα συλληφθή εν Μακεδονία και Θράκη από τον ΕΛΑΣ!
Τον Ιανουάριον 1944 εις Καρυδιές Εδέσσης ο Βούλγαρος λοχαγός εγκληματίας πολέμου Κάλτσεφ και ο Ανδρέας Τζίμας (που απεφυλάκισε η Γερμανική Μυστική Αστυνομία από την Ακροναυπλίαν τον Ιούνιον 1941) υπέγραψαν εξ ονόματος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του Βουλγαρικού Στρατού κατοχής το ακόλουθον προδοτικόν σύμφωνον:
«1) Αι επαρχίαι Κιλκίς, Παιωνίας, Αλμωπίας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Αριδαίας, Φλωρίνης και Καστοριάς εκχωρούνται από το ΕΑΜ-ΕΑΑΣ ως ζώνη δράσεως του ΣΝΟΦ.
2) Το ΣΝΟΦ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη ζώνη της δράσης του και σε άλλες νοτιώτερες επαρχίες ύστερα από την εξασφάλιση πλήρους κυριαρχίας στις παραπάνω επαρχίες.
3) Ο Βουλγαρικός Στρατός κατοχής της Μακεδονίας παίρνει την υποχρέωση να καταλάβει τα αστικά κέντρα της Μακεδονίας ύστερα από την αποχώρηση των Γερμανών και την παράδοση τούτων εις τας αρχάς του ΕΑΜ.
4) Αποφασίζουν από κοινού ΕΑΜ και ΣΝΟΦ την δημιουργία αυτονόμου Μακεδόνικου Κράτους Σοβιετικής Οργάνωσης το οποίον θα ζητήσει να μπει κάτω από την προστασία της Ρωσίας.
5) Για την ενίσχυση ΕΑΜ-ΣΝΟΦ αναλαμβάνεται η υποχρέωση της πλαισίωσης της Διεθνούς Μεραρχίας που θα ιδρυθεί στο Καϊμακτσαλάν από Βουλγάρους αξιωματικούς και ο εφοδιασμός της με πυρομαχικά.
6) Να φροντίσουν οι Βούλγαροι για την κατασυκοφάντηση κάθε δυναμικού εθνικιστικού στοιχείου στις αρχές κατοχής, ώστε να μη αναπτυχθεί εθνικιστική κίνηση. Καθιερώθη τέλος ως σημαία της Σοδ. Δημ. Μακεδονίας η βουλγαρική τοιαύτη, με αντίθετον φοράν των χρωμάτων και με αστέρια εις το κέντρον».
ΚΑΛΤΣΕΦ ΤΖΙΜΑΣ
Όπως εδιαβάσατε ιδρύεται αυτόνομο Μακεδόνικο κράτος, ενώ ολόκληροι επαρχίαι της Β. Ελλάδος εκχωρούνται στη ΣΝΟΦ.
Άλλως τε δια την συνεργασίαν ΚΚΕ και Βουλγάρων υπάρχουν πολλά στοιχεία.
Αρκετοί Βούλγαροι εφονεύθησαν από τον Εθνικόν Στρατόν πολεμούντες εις μονάδας του ΕΛΑΣ η του Δημοκρατικού (!) Στρατού.
Ιδιαιτέρως όμως αποκαλυπτική είναι η προδοτική συμπεριφορά του μετέπειτα βουλευτού της ΕΔΑ Κωνσταντάρα, διοικητού της 6ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ ο όποιος εφωτογραφίζετο με τον Βούλγαρον αντισυνταγματάρχην Ιβάν Ράντεφ.
Παραλλήλως το ΚΚΕ ανεγνώρισε τους Τσάμηδες. Σχετικό είναι και το ακόλουθο έγγραφο του ΕΑΜ.
Φυσικά, ούτε λόγος δια την προστασίαν των Βορειοηπειρωτών, την σφαγήν των οποίων παραδέχεται κι ο ίδιος ο «Ριζοσπάστης» (2-6-1945) με την φράσιν: «είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί κατέσφαξαν Έλληνες της Βορείου Ηπείρου…» άλλ’ ο ΕΛΑΣ συνεργαζόμενος στρατιωτικώς με τους Βουλγάρους επετέθη εναντίον των εθνικών ανταρτικών ομάδων του Τσαούς Αντών εις Κρηνίδας την 21 Σεπτεμβρίου 1944.
Πραγματικώς η συνεργασία ΚΚΕ και Βουλγάρων είναι πρωτοφανής. Μερικαί φωτογραφίαι που θα παραθέσω παρακάτω εμφανίζουν καλλιτερον από τα κείμενα τον εθνοπροδοτικόν ρόλον των κουκουέδων.
Το τάχα αντιστασιακό ΚΚΕ επολέμησε με πείσμα όλας τας αντιστασιακάς οργανώσεις, τας οποίας άλλας διέλυσε κι άλλας υπεχρέωσε να ενταχθούν εις αυτό. Με δόλο εσκότωσαν πολλούς Αρχηγούς ανταρτικών ομάδων, τους οποίους εκάλουν προς συζήτησιν κι εν συνεχεία τους εδολοφόνουν, όπως συνέβη με τον Συνταγματάρχην Ψαρρόν. Τα ίδια έκαναν στον Στρατηγό Σ. Σαράφη, τον οποίον δια δόλου συνέλαβαν (1 Μαρτίου 1943), τον έπτυσαν κ.τ.λ. και στο τέλος τον ανεκήρυξαν στρατιωτικόν ηγέτη του ΕΛΑΣ!
Την 12 Οκτωβρίου 1943, ο Σαράφης εκδίδει διαταγήν συνεχίσεως εντατικώτερον του αγώνος κατά των ανδρών του ΕΔΕΣ (!) κι όχι κατά των Γερμανών. Παραθέτω παρακάτω φωτοτυπίαν της διαταγής.
Όπως εδιαβάσατε εις άπταιστον μάλιστα καθαρεύουσαν ο «δι εμπτυσμού ανακηρυχθείς αρχηγός του ΕΛΑΣ» καλεί τους ελασίτας να πολεμήσουν κατά του ΕΔΕΣ. Ο δε καπετάν Πισπερής της… 8ης Μεραρχίας αναφέρει ότι «η εκκαθάρισις τμημάτων του ΕΔΕΣ εις περιοχην 85 Συντ/τος ετερματίσθη μέχρι περιοχής Κράψες… εζητήθη από Γερμανούς εκ μέρους μας παράτασις εκεχειρίας μέχρι 20ης τρέχοντος…». Ώστε λοιπόν εκκαθάρισις των Εδεσιτών και εκεχειρία μετά των Γερμανών. Τί αντίστασις! Ιδού και το κείμενον.
Σαφέστατος και κατηγορηματικός υπήρξεν ο ειδεχθής εγκληματίας και ομοφυλόφιλος Άρης Βελουχιώτης, ο οποίος αδιστάκτως ηδιαφόρει δια τους Γερμανούς και ενδιεφέρετο δια τον ΕΔΕΣ. Την 20 Οκτωβρίου 1943 εκδίδει την ακόλουθον διαταγήν:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Προς
Την VIII Μεραρχίαν
Χαλίκι
Ως υπεύθυνος διαχειριζόμενος το ζήτημα της εκκαθαρίσεως του ΕΛΕΣ, έπι των υμετέρων ενεργειών έχω να παρατηρήσω:
α) Πολιτικώς και από στρατηγικής και ταχτικής άποψης του πολέμου μας εναντίον του εσωτερικού (Ζέρβας-Αντίδραση) και εξωτερικού (Γερμανοί) εχθρού, η ενέργεια σας να αποσύρητε τις εναντίον του ΕΔΕΣ δυνάμεις για να τις συμπτύξετε και προβάλετε αντίσταση στους προς Μέτσοβον ενεργούντες Γερμανούς, είναι απολύτως εσφαλμένη και ασύμφορος.
β) Κατά την γνώμη μου είναι χίλιες φορές προτιμότερο να διανοίξουν οι Γερμανοί την οδόν Ιωαννίνων – Μετσόβου – Καλαμπάκας, παρά να εξακολούθηση υφιστάμενος ο ΕΔΕΣ έστω και μια βδομάδα ακόμα.
γ) Γι αυτό εντέλλομαι όπως άμα λήψει παρούσης διατάξητε αμέσως τον Καβαλλάρη, απαλασσομένου του εφεδρικού και συμπληρουμένης της δυνάμεως του δια δυνάμεων ενεργού ΕΛΑΣ, ώστε να έχη 300 άνδρας τουλάχιστον, να κινηθή ταχύτατα προς θέσιν Πλάκα και εκείθεν δράση εναντίον Εδεσιτών, λαμβάνων επαφήν με τα υμέτερα τμήματα και υπό τας διαταγάς μου, τον λοιπού αποτελούσης της δυνάμεως του μέρους τον υπ’ εμέ ανεξαρτήτου εκκαθαριστικού συγκροτήματος.
δ) Αναφέρατε δια του ιδίου συνδέσμου λήψιν παρούσης και έναρξιν εκτελέσεως.
Ώρα 2.30
Καλαρύτες 20 – Χ – 43
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Μετά ταύτα… του έστησαν έφιππον ανδριάντα εις Πλατείαν της Λαμίας, όπου δεν ετιμήθη ούτε ο Μ. Αλέξανδρος!
Ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) εθεώρει λοιπόν εχθρόν τον ΕΔΕΣ και όχι τους Γερμανούς. «Είναι χίλιες φορές προτιμότερον…» να διαφύγουν οι Γερμανοί, παρά να εξακολουθήση υφιστάμενος ο ΕΔΕΣ έστω και μια βδομάδα ακόμη!
Εις άλλην διαταγήν το Κομμουνιστικό Γενικό Στρατηγείο, εις καθαρεύουσαν πάντοτε, διατάσσει αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς εναντίον του ΕΔΕΣ. Ιδού φωτοτυπία της διαταγής.
Όλα αυτά τα έγγραφα, διαταγαί κτλ… το ΚΚΕ ουδέποτε τα ηρνήθη, διότι δεν ηδύνατο να τα αρνηθή. Τα εδικαιολόγησε μόνον ισχυριζόμενον ότι έπρεπε να πολεμηθή ο Ζέρβας, διότι ήτο προδότης! Έτσι αορίστως.
Πάντως ήρκει που ήσουν στον ΕΔΕΣ για να σε δολοφονήσουν. Η ακόλουθος κατάστασις ονομάτων ομιλεί από μόνη της.
Από πίνακα του 6ου τμήματος πολιτοφυλακής, που συνέλαβε ανθρώπους (επέζησε κάποιος;) με κατηγορίας: «ο γυιός της χίτης», «ο γυιός της μας πολεμεί», «ΕΔΕΣ» κ.τ.λ. Όσοι ανήκαν στον ΕΔΕΣ συνελαμβάνοντο, δια τα περαιτέρω. Όπως διαβάζετε συνελήφθησαν και δύο άνδρες με την κατηγορίαν ότι ήσαν εργοστασιάρχες!…
Εις άλλον πίνακα θανάτου του 6ου Τμήματος Εθνικής Πολιτοφυλακής στέλλεται «για εκτέλεση» ο Κρίτων Λάβωμας με την κατηγορίαν ότι ανήκε στο «Εθνικόν Κομιτάτον» (οργάνωσις πατριωτική, απελευθερωτική) και ηρνήθη «να μας καταδώση πρόσωπα που γνωρίζει»! Κι επειδή άνηκε στο «Εθνικόν Κομιτάτον» έπρεπε να δολοφονηθή, από τους εγκληματίας του ΚΚΕ. Οι άλλοι υποψήφιοι προς εκτέλεσιν κατηγορούνται, δια πράξεις, δια τας οποίας δεν απελογήθησαν, μόνον ανεκρίθησαν, εβασανίσθησαν κι εν συνεχεία εσφάγησαν.
Παραθέτω τώρα μίαν κατάστασιν της Εθνικής Πολιτοφυλακής Υπ/σις Ν. Ιωνίας, τμήμα Ν. Φιλαδέλφειας της 22 Δεκεμβρίου 1944, όπου περιλαμβάνονται συλληφθέντες και εκτελεσθέντες (δολοφονηθέντες) η εγκλεισθέντες εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εκ των οποίων ελάχιστοι επέζησαν. Προσέξατε ότι μεταξύ των θυμάτων πολλοί άνηκαν στον ΕΔΕΣ. Αι λοιπαί «κατηγορίαι» είναι ανισόρροποι π.χ. «57) Λασκαράτου Κ. αδελφή χαφιέ», «48) Λαδάς Κων/νος, αδελφός ιερολοχίτου», «37) Σαραντόπουλος Μιλτιάδης, αντιδραστικός», «51) Καλοκαιρινού Νότα, σύζυγος αντιδραστικού», «60) Χατζηρώδου Αικατερίνη, σύζυγος αξ/κού», «62) Μπουρλιάσκου Γεωργία, κόρη αξ/κού πεζικού».
Ακολουθούν κι άλλα ονόματα.
Τελικώς ο ΕΔΕΣ του Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα μαχόμενος κατά Γερμανών και Κομμουνιστών κατώρθωσε να επιζήση, όπως και αι ανταρτικαί ομάδες του Φωστερίδη (Τσαούς-Αντών). Ο Ζέρβας δεν είχε την τύχη του Ψαρρού και των ανταρτών του που τους έσφαξαν οι κουκουέδες κατά διαταγήν του αρχηγού του ΚΚΕ Γ. Σιάντου («Γέρος») όπως όλοι εγνώριζαν, αλλά πρώτη εδημοσίευσε και απεκάλυψε την διαταγήν δολοφονίας η εφημερίς «Ελλάς» (όργανον του Γ. Παπανδρέου) την 1ην Οκτωβρίου 1945. Παραθέτω φωτοτυπίαν της εγκληματικής διαταγής.
Ο «Κώστας» προς τον όποιον απευθύνεται ο αρχιδολοφόνος Σιάντος («Γέρος») είναι ο Κώστας Δεσποτόπουλος, μετέπειτα βουλευτής (!) και προς τον οποίον ανεφέρθη το ξεκαθάρισμα, η σφαγή δηλαδή, του Συνταγματάρχου Ψαρρού. Ιδού το κείμενον:
Αφού το ΚΚΕ έσφαξε τον Ψαρρόν και διέλυσε την ανταρτικήν του ομάδα (ΕΚΚΑ) εστράφη με μίσος κατά του Ζέρβα που ηγείτο του ΕΔΕΣ. Ταυτοχρόνως ο ΕΛΑΣ επετέθη εναντίον όλων των ανταρτικών ομάδων που δεν ήσαν κομμουνιστικοί και τας διέλυσε βιαίως, π.χ. Π.Α.Ο.
Την 23ην Οκτωβρίου 1943, το ΚΚΕ επιτίθεται εις Πέτρινα Μεγαλοπόλεως, κατά της ομάδας ανταρτών του Ταγματάρχου Καραχάλιου, τον οποίον έφόνευσαν. Την 27ην Οκτωβρίου 1943 το ΚΚΕ επιτίθεται εις περιοχήν Παληοχώρας Καλαμάτας, κατά της ομάδος ανταρτών του λοχαγού Βρεττάκου, τον οποίον εφόνευσαν.
Την 6ην Αυγούστου 1943 το ΚΚΕ επετέθη κατά της ανταρτικής ομάδος του λοχαγού Θεοχαροπούλου τον οποίον τραυματισμένον εδολοφόνησαν. Τα ίδια συνέβησαν στον υπολοχαγόν Δροσόπουλον, στον λοχαγόν Σακελλαρίδην κ.τ.λ… Αυτός ήτο ο… πατριωτικός και απελευθερωτικός άγων του ΕΛΑΣ που υπέγραψε συμφωνίας με την S.D. (Υπηρεσία Ασφαλείας) των Γερμανών. Δίπλα στην υπογραφή του Γερμανού Διευθυντού της S.D. υπογράφει διά τον ΕΛΑΣ-ΕΑΜ το μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Πολ. Πολυχρονιάδης.
Εκτός από τας εθνικάς ανταρτικάς ομάδας το ΚΚΕ κατεπολέμησε και τους πατριώτας της Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι δια την απελευθέρωσιν αυτού του τμήματος της Ελληνικής γής είχαν συγκροτήσει απελευθερωτικήν όργάνωσιν με την επωνυμίαν «Μέτωπον Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου» (ΜΑΒΗ) με Αρχηγούς τον Β. Σαχίνην, Η. Κώνσταν, Τ. Γεωργίου, Α. Κοκαβέση και άλλους. Ο ΕΛΑΣ τελικώς συνειργάσθη με τους Αλβανούς, ώστε να αποτραπή πάσα δράσις των Βορειοηπειρωτών και επρόδωσε στελέχη του ΜΑΒΗ, τα οποία εδολοφόνησαν οι Αλβανοί. Μεταξύ των θυμάτων ήτο και ο πρόεδρος του ΜΑΒΗ, Β. Σαχίνης. Αργότερον ο ίδιος ο «Ριζοσπάστης» (2 Ιουνίου 1945) θα αναγκασθή να παραδεχθή: «Είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί κατάσφαξαν Έλληνες της Βορείου Ηπείρου…» Ναί. Αλλά την δυνατότητα σφαγής των Ελλήνων την έδωσε το ΚΚΕ, όπως προκύπτει από αναμφισβήτητα έγγραφα. Άλλως τε το ΚΚΕ συνειργάσθη με τους Αλβανούς και αφ’ ενός μεν ανεγνώρισε δικαιώματα Αλβανών στην Ελλάδα, αφ’ έτερου δε απηγόρευσε πάσαν «Εθνικιστική Προπαγάνδα» των Ελλήνων στην Β. Ήπειρο.
Το ΚΚΕ έφθασε μάλιστα στο σημείον να προτείνη ίδρυσιν κοινών υπαρχηγείων με τους Αλβανούς, συγκρότησιν μικτών ταγμάτων και αναφοράν της Νοτίου Ηπείρου ως… Τσαμουριάς. Δύο κείμενα, το ένα από το Στρατηγείον Δυτ. Μακεδονίας του ΕΛΑΣ και το άλλο από το Γενικό Στρατηγείον του ΕΛΑΣ είναι αποκαλυπτικά. Τα παραθέτω κατόπιν.
Aριθ. 34
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
IX Μεραρχίαν δια Ορφέα
Επί κρυπτογραφήματος 10/1/44 5400
Εγκρίνομεν συγκρότησιν μικτού τάγματος περιφέρειαν Τσαμουργιάς.
Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 13/1/44
κρυπτογραφήθη
Ώρα 11.10
Κωστούλας
Υπολοχαγός

Όπως ήτο επόμενον κατεδιώχθησαν όλοι οι πατριώται της Β. Ηπείρου. Εις Αθήνας συνελήφθη ο Μητροπολίτης Κορυτσάς, από την πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ και εστάλη «εις στρατόπεδον προσωπικοτήτων». Ποίος γνωρίζει εαν επέζησε; Διεσώθη στα αρχεία το σχετικόν έγγραφο, δια «τον πιο κάτω παππά». Διαβάσατε το:
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Ζ’ ΤΜΗΜΑ

Σας στέλνει το Ζ’ τμήμα τον πιο κάτω παππά (Μητροπολίτης Κορυτσάς) για το στρατόπεδο προσωπικοτήτων.
1) Ευγένιος Κύριλλος, Μητροπολίτης Κορυτσάς.
Αθήνα 4 Γενάρη 1944
Ο Διοικητής
Άρης

Για να αντιληφθήτε το μέγεθος της προδοσίας της Αντιστάσεως θα σας αναφέρω, ότι το ΚΚΕ ήτο εναντίον του ενόπλου αγώνος κατά του κατακτητού. Σχετικώς ο κομμουνιστής Γιάννης Πετσόπουλος στο βιβλίον του «Τα πραγματικά αίτια της διαγραφής μου από το ΚΚΕ» παρατηρεί ότι:
«Η ηγεσία τον Κ.Κ.Ε. όχι μονάχα στην αρχή κλωτσούσε, μα και κατάγγελνε το αντάρτικο για τυχοδιωκτισμό και τα σαμποτάζ για προβοκάτσια. «Με την κουμπούρα δεν τρώει ο λαός ψωμί», έλεγεν εις την εισήγησίν του ο Γεώργιος Σιάντος».
Ίδε και εισήγησιν Γ. Σιάντου εις 8ην Ολομέλειαν της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (Ιανουάριος 1942) καθώς και εις παράγραφον 10 της αποφάσεως της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (Σεπτέμβριος 1941) και εις προκήρυξιν του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ της 19ης Απριλίου 1942. Δια περισσότερα εις «Το ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα» (τόμος Ε’ σελ. 51 και 69-70).
Άλλως τε όταν ανετινάχθη η γέφυρα του Γοργοποτάμου πόσοι γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ ήτο εναντίον της ανατινάξεως; Η μετέπειτα προπαγάνδα έπεισε τον κόσμο, ότι την επιχείρησιν διεξήγαγε ο ΕΛΑΣ, ενώ το αληθές είναι, ότι ο Α. Βελουχιώτης συνειργάσθη με τον Ν. Ζέρβα και τους Άγγλους καταδρομείς παρασυρθείς υπό του Ζέρβα και κατ’ αντίθεσιν προς το ΚΚΕ το οποίον τον Φεβρουάριον του 1943 εκάλεσε τον Βελουχιώτην εις απολογίαν! δια την συμμετοχήν του στην ανατίναξιν της γέφυρας και δια την μη παρεμπόδισιν αυτής της πράξεως. Ο Κ. Κόκκινος σημειώνει στο βιβλίον του «1942-1945. Τα χρόνια της κρίσης» (σελ. 65) ότι:
«Ένα σοβαρό ρήγμα στις διασυνδέσεις αυτές έγινε με την αυτόβουλη (χωρίς την εντολή του Κ.Κ.Ε.) συμμετοχή του Άρ Βελουχιώτη στην επιχείρηση για την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου (Νοέμβριος 1942). Ο Άρης επέσυρε την οργή του Κόμματος, κλήθηκε στην Αθήνα για να απολογηθεί και έπεσε σε δυσμένεια έκτοτε. Οι Σαμαρινιώτης (Ανδρέας Τζήμας) και Τάσος Λευτεριάς (Βαγγέλης Παπαδάκης) ήσαν τα εντενταλμένα όργανα του Κόμματος να παρακολουθούν και επιβλέπουν όλες τις κινήσεις του Άρη»
Επιπλέον ο Άγγλος καταδρομεύς αντισυνταγματάρχης Έντυ Μάγιερς στο βιβλίον του «Η Ελληνική Περιπλοκή» περιγράφει την αρνητική στάση του Βελουχιώτη. Τα ίδια κατήγγειλε και ο Ταγματάρχης Κρις Γουντχάουζ στο βιβλίον του «Το μήλον της Έριδος» και ο συγγραφεύς Χένρυ Μόλ στο βιβλίον του «Πως εσώθη η Ελλάς». Εκτενέστατη και λεπτομερέστατη αφήγησις των συμβάντων και της προδοσίας του Γοργοποτάμου υπό του ΚΚΕ μπορείτε να διαβάσετε στο αποκαλυπτικότατον βιβλίον του Στρατηγού Αριστομένους Αντωνακέα «Η ανατίναξις της γέφυρας του Γοργοποτάμου – ιστορία και μύθος» (έκδ. «Νέα Θέσις» Αθ. 1996).
Παρά τα στοιχεία, παρά τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα, παρά την ιστορική πραγματικότητα επεκράτησε τελικώς η κομμουνιστική προπαγάνδα και κάθε χρόνο το ΚΚΕ τιμά την επέτειον της ανατινάξεως της γέφυρας υπό την ανοχή του κράτους και των χαζοαστών που αγνοούν την αλήθειαν.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου