Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ..ΕΝΑ ΕΒΡΑΙΚΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ(ΤΟ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)

Πως μεθοδεύεται ο επερχόμενος πόλεμος, η παραπλάνησις και εξαπάτησις των λαών της γης, διά την προώθησιν των παγκοσμίων σχεδίων της Νέας Εποχής. - Εβραϊκός Ανθελληνισμός


Ο Σαμουήλ Χάντιγκτον
Ο Εβραίος Σαμουήλ Χάντιγκτον είναι καθηγητής εις το αμερικανικόν Πανεπιστήμιον Άλμπερτ Γουώτερχεντ και διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών «Όλου» του Κέντρου Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Για δύο χρόνια (1977-1978) εργάσθηκε εις τον Λευκόν Οίκον ως Συντονιστής του Σχεδιασμού Εθνικής Ασφαλείας για το Συμβούλιον Εθνικής Ασφαλείας (N.S.A.).
            Οι ανωτέρω «θέσεις» του δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για το πόσο «σοβαρός» θεωρείται από την Νέα Εποχή ο Εβραίος αυτός... επιστήμονας.
            Οι σύγχρονες «τάσεις» πολιτικοκοινωνικών φαινομένων, οι οποίες βασικώς δημιουργούνται από το κίνημα της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, καταντούν να τυγχάνουν αναλόγου ερμηνείας από τους «θεωρητικούς» ή «ερευνητάς» ή «φιλοσόφους» της, οι οποίοι(ες) και σπεύδουν με απίθανες θεωρητικές αναλύσεις να οδηγήσουν το κοπάδι των λαών εις λάθος απόψεις, συμπεράσματα και διαμόρφωσιν κοσμοθεωρίας, ικανές να τους προετοιμάσουν όχι μόνον να δεχθούν ευμενώς την αυριανήν διαμόρφωσιν του κόσμου, αλλά κυρίως να παλαίψουν προς την κατεύθυνσιν αυτήν.
            Η θεωρία του εδημοσιεύθη, το πρώτον, το 1993 εις το βιβλίον του «Η σύγκρουσις των πολιτισμών», που ενώ εδέχθη επιθέσεις διά το απλοϊκόν της όλης αξιολογήσεως των πολιτισμών, εν τούτοις οι «θέσεις» του, διαφημισθείσαι και υιοθετηθείσαι από τα ΜΜΕ, επικρατούν εις τους πολιτικούς κύκλους Αμερικής και Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι, τα καταρρεύσαντα ολοκληρωτικά καθεστώτα εξαφάνισαν την ιδεολογικήν αντιπαλότητα, αλλά η αντιπαράθεσις θα συνεχισθή εις διαφορετικόν επίπεδον συγκρούσεως. Η υπάρχουσα (κατά τον Χάντινγκτον) πρό πολλού μοναδική πλέον διαφορά μεταξύ Ανατολής - Δύσεως (Μαρξισμός-Καπιταλισμός), αντικαθίσταται με αντιπαράθεσεις πολιτισμού και θρησκείας (Σ.Σ. κάτι που η Ελληνοκρατία το έχει επισημάνει από χρόνια, ΜΟΝΟΝ Η ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΙΑ).
           
        Η αφελής, ανιστόρητος, θρασεία και αυτόβουλος θεωρία του διακρίνει τους πολιτισμούς εις 8 ενότητας: Τον Δυτικόν (;) τον Κομφουκιακόν, τον Ιαπωνικόν, τον Ισλαμικόν, τον Ινδικόν, τον Σλαβορθοδόξον (Σ.Σ. να γελάς και να κλαίς), τον Λατινοαμερικανικόν και τον Αφρικανικόν. Προχωρώντας και εις αυθαίρετον γεωγραφικόν διαχωρισμόν, τους κατατάσσει εις ζώνες επιρροής, που διαχωρίζουν και τους λαούς που κατοικούν σ’ αυτές. Οι πολιτισμοί αυτοί στρέφονται εις δύο άξονες χωριστούς μεταξύ των: Δυτικόν και Αντιδυτικόν. Αυτό θα ισχυρισθή εις άρθρον του εις τον περιοδικόν «Foreing Affairs» και για την Ευρώπη.
Ο διαχωρισμός των πολιτισμών σύμφωνα με την θεωρία του Χάντιγκτον

            Η «πόλωσις» των πολιτισμών και εδώ υλοποιείται επί δύο αξόνων (πάλιν) με βάσιν τις θρησκείες. Λαοί με ρωμαιοκαθολικό-προτεσταντικό δόγμα, (Δυτική Ευρώπη) και Ελληνορθοδοξία. Ο δεύτερος πολιτισμός είναι ασύμβατος με τον πρώτον, που εκπροσωπεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έλλειψιν φανατισμού (sic!) την δημοκρατία, την φιλοσοφία (sic!), τον φιλελευθερισμό. Στην βάσιν της θεωρίας του η διαπίστωσις ότι οι πολιτισμοί διαμορφώνουν την νοοτροπίαν των λαών. Έτσι, Αμερικανοί και «Ευρωπαίοι» πιστεύουν ότι οι άλλοι λαοί είναι κατώτεροι από αυτούς. Το ότι οι λαοί μιμούνται τον αμερικανικόν τρόπον ζωής δεν σημαίνει ότι μετέχουν στον Δυτικόν πολιτισμόν. Έτσι, ισλαμικός φονταμενταλισμός και Ελληνορθοδοξία αντιμετωπίζονται ως πολιτισμικά απόβλητα που συντηρούν σε συνάφεια μεταξύ των (!!!) την τρομοκρατία, τις αυταρχικές κοινωνίες κλπ. ενώ πουθενά δεν αναφέρει για Ελληνικόν πολιτισμόν. (το κτήνος!!) Με θρασύτητα οριοθετεί εις τα Βαλκάνια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο πολιτισμών που αρχίζει από Ρωσία, Φιλανδία, περνάει μέσα από τα Βαλτικά κράτη, την Ουκρανία, Ρουμανία και στρίβει δυτικά μέσα από τα Βαλκάνια. Εις πρόσφατον δε άρθρον του εις το ίδιον περιοδικόν (Νοε. - Δεκ. 1996) εγκαταλείπει κάθε πρόσχημα και επανερχόμενος εις την θεωρίαν του, την συμπληρώνει με μία προκλητικήν υπόδειξιν προς τις Δυτικές κυβερνήσεις να διαφυλάξουν «αμόλυντον» τον... «πολιτισμόν» της Ευρώπης και να καθορίσουν τα όρια της, καθιστώντας τον θεωρητικόν διαχωρισμόν των πολιτισμών εμφανή και... αισθητό. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ανάθεσιν στο ΝΑΤΟ της ευθύνης προασπίσεως του Δυτικού πολιτισμού, γι’ αυτό και στον στρατιωτικόν αυτόν σχηματισμόν πρέπει να ενταχθούν μόνον οι χώρες που από την ιστορία, την θρησκεία και την πνευματικήν τους παράδοσιν είναι δυτικές, αποκλειομένων όλων των Ορθοδόξων, φυσικά.
            Μέσα από τις, κατ’ ελάχιστον, αυτές βλακείες, είναι «ηλίου φαεινώτερον» τι επιχειρείται. Να ξεκοπή ο Ελληνισμός της Ευρώπης, να ταυτισθή με τους Άραβες και αργότερον το ΝΑΤΟ, να αναλάβη πολεμικήν δράσιν εναντίον των. Ο Ελληνισμός και η πίστις του είναι σ’ αυτούς μέγα εμπόδιο. Τα Ελληνορθόδοξα κράτη (από θρησκευτικής απόψεως) ωσαύτως. Οι Άραβες το ίδιο. Πρέπει να καταστραφή το τέμενος του Ομάρ που είναι κτισμένον επί των ερειπίων του ναού του Σολομώντος και ο ναός αυτός να επανακτισθή. Αυτό όμως μόνον με ολοκληρωτικόν πόλεμον κατά των Αράβων μπορεί να γίνη. Και για τα δύο ανωτέρω «εμπόδια» οι Νεοεποχίτες χρειάζονται το ΝΑΤΟ. Ο φονταμενταλισμός εξ άλλου είναι ιδικόν των δημιούργημα. Για να στρέψουν τις κοινωνίες της Δύσεως εναντίον του Ισλαμισμού.
            Όλα αυτά δεν περιμέναμε τον κ. Εβραίο να μας τα κατοχυρώση θεωρητικώς. Η Ελληνοκρατία, μέσω των μαχητικών της φύλλων αγώνος (εφημερίδος) εις πολλά άρθρα της τα έχει κατά καιρούς και περιστασιακώς αναφέρει. Η Ελληνοκρατία διαθέτει συγκροτημένην πολιτικήν σκέψιν, αντίληψιν και γνώσιν. Για το καλό της Πίστεως, του Λαού και της Πατρίδος δεν πρέπει να χαθή, ούτε να αφομοιωθή «ενούμενη» με κάτι άλλο. Θα παραμείνει αυθύπαρκτην, ενιαίαν, δυνατήν και θα αντισταθή δυναμικώς (το εννοούμε) εις κάθε σκοτεινή και ύποπτη ενέργεια εναντίον του και τούτο προς δόξαν του Ελληνισμού και της αλήθειας. Σύν Θεώ, γένοιτο! 
Εφημερίδα Ελληνοκρατία - Φύλλο Αγώνος 21 - Ιούνιος 1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου