Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΦΟΙΝΙΞ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΛΩΡΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ!!

Η αστρική Βάση «ΦΟΙΝΙΞ» είναι κατασκευασμένη με τα υλι­κά αυτά, Βρίσκεται πέρα από τον Πλούτωνα και έχει ακτίνα διπλάσια της Σελήνης, 3.500 Χιλιόμετρα, και φιλοξενεί: 850 μητρικά σκάφη που έχουν ακτίνα 25 έως 150 Χιλιόμε­τρα. 3.892 θυγατρικά σκάφη που έχουν ακτίνα 2,5 έως 15 Χιλιό­μετρα. 200.000 υποθυγατρικά σκάφη που έχουν ακτίνα 10 έως500 μέτρα».

«Τόσο το σκάφος «Φoίvιξ» όσο και το «Τελειότης» περιλαμ­βάνουν μητρικά, θυγατρικά και υποθυγατρικά σκάφη, Nεφελίoυ, Πυριτίου και Καθαρού Σιδήρου. Τα σκάφη του αστροστόλου «Φοίνιξ» προορίζονται για την παραλαβή 120.000.000 γόνων «Ε» σε περίπτωση κινδύνου του πλανήτη Γη, ενώ το αστρόπλοιο «Λίλιθ» που βρίσκεται στην αθέατη πλευρά της σελήνης, θα παραλάβει τους γήινους συνεργάτες των αποστατών με 57.000 αστρόπλοια χωρητικότητας 35.000.000 ανθρώπων.
Εκτός από τα σκάφη αυτά υπάρχει πέραν και πίσω της Αφροδίτης τεχνητός δορυφόρος, μεγαλύτερος αυτής και αόρα­τος από τη Γη (τύφλωση μέσων παρατήρησης) με το όνομα «Τελειότης». Ανήκει στη Μεγάλη Συμπαντική Αδελφότητα Φωτός με αποστολή επέμβασης σε περίπτωση ολέθρου. Περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό μητρικών σκαφών και αρκετά εκατομμύρια θυ­γατρικών και υποθυγατρικών, έτοιμα να επέμβουν με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός, για τη διάσωση των νέων ανθρώπων και όλων εκείνων που έχουν συντονισθεί με τους κραδασμούς της δημιουργίας και της επιθυμίες του Όλου Φωτός. Βαδίζουν την οδόν του πνεύματος και της αρετής, και ανέρχονται στα ανώτερα νοητικά επίπεδα των αισθήσεων. Ο αριθμός τους ξεπερνά το ήμισυ του πληθυσμού της Γαίας.
Άλλοι από τους διασωθέντες θα παραμείνουν σε πόλεις άλ­λων πλανητών συμμάχων που αποτελούν την Ανδρομέδεια συμ­μαχία «Πλανητών Ειρήνης» και άλλοι θα επιστρέψουν πίσω στη Γη για τη συνέχιση του έργου των ουράνιων ανοικοδομώντας τον πλανήτη εκ νέου.
 Διατηρούμε τη Βάση και τα σκάφη μας αόρατα. Είναι τόσο με­γάλος ο αριθμός τους που θα προκαλούσε πανικό και θα πα­γώνατε από τρόμο εάν υλοποιούμασταν.
 Όταν απαιτηθεί να συλλέξουμε αυτούς που πρέπει θα το επι­τύχουμε σε χρόνο ολίγων λεπτών με ανοδικές ακτίνες φτιαγμέ­νες από τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ηλιακό φως.
Προσωρινή μας αποστολή είναι η επιτήρηση του πλανητικού συστήματος Ήλιου - Απόλλωνα. Δικά σας σκάφη και δορυφό­ρους ακινητοποιούμε σε μεγάλη απόσταση με ενερ ακινητοποιήσουμε παν ότι κινείται ανεξαρτήτως με­γέθους και ταχύτητας.
Στο ηλιακό σας σύστημα υπάρχουν και άλλα όντα σαν εσάς και εμάς καθώς και σε κοντινά αστρικά συστήματα.
Πολλές φορές τα σκάφη μας έχουν βληθεί από γήινους πυραύλους όπως την νύχτα τροποποιούμε τον ουράνιο ορίζοντα κατά βούληση ώστε να προκαλεί ευχαρίστηση στην όραση.
Σε κατάσταση απoσυμπύκνωσnς, διαβιούμε σε περιβάλλον πε­ρισσοτέρων και διαφορετικών διαστάσεων μη αντιληπτών σ' εσάς.
 Για κάθε είδους κτίσματα χρησιμοποιούμε κυρίως οργανικές ύλες (ξύλο), μάρμαρο, πέτρα και ουδέποτε αυτό που εσείς χρησι­μοποιείτε, σίδηρο και τσιμέντο με δική σας ορολογία.
Οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι άγνωστες σ' εσάς γιατί δεν τις έχετε ανακαλύψει ακόμη, και διαφέρουν από πλανήτη σε πλανήτη, στον οποίο βρισκόμαστε. Η έννοια του φωτισμού είναι διαφορετική σ' εμάς και διαφο­ρετική σ' εσάς, γιατί η όρασή μας είναι αποτελεσματική ανεξάρτητα από φωτισμό και κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Κατανοούμε τις απορίες σας, αλλά βρίσκεστε σε χαμηλό επίπεδο εξέλιξης». «Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας γιατί δεν γνωρίζετε τις δικές μας δυνατότητες. Έχουμε τη δυνατότητα της ακαριαίας τύ­φλωσης όλων των τηλεοπτικών μέσων της Γαίας και την τελεία νέκρωση όλων των ειδών επικοινωνιών ασυρμάτων, ενσυρμάτων και δορυφορικών με δική σας ορολογία.
Έχουμε τη δυνατότητα να προκαλέσουμε απόσβεση μνήμης στους αντιπάλους και να μη θυμούνται ούτε τον εαυτό τους. Μην απογοητεύεσθε».
 «Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για το Γοργόνειο. Δεν δυνά­μεθα να σας δώσουμε πληροφορίες πού το έχουμε κρύψει στη Γαία. Εκεί φυλάσσονται οι κρύσταλλοι με απόλυτη ασφάλεια και μυστικότητα, και είναι καλώς φυλαγμένο. Το Γοργόνειον κατα­καίει την ψυχήν αυτού που δεν είναι Έλληνας και δεν έχει πίστη.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμφέροντες ατομικούς σκο­πούς. Υπάρχει δικλείδα ασφαλείας, που αν δεν είναι αγνά τα χέ­ρια που θα το αγγίξουν, δηλαδή με αγνό σκοπό, τότε θα κατακαύσει τη σάρκα αυτού που θα το ανοίξει και την ψυχή του μα­ζί. Κανένας δεν μπορεί να το πλησιάσει αν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Το προστατεύουμε περιμένοντας την ενεργοποίησή του με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός και Αυτοκράτορα Ζηνός- Διός, σε επιχειρήσεις υπέρ της ανθρωπότητας και εναντίον των απο­στατών και γήινων συνεργατών τους, οι οποίοι επειδή δεν το έχουν στη διάθεσή τους το αναζητούν επίμονα και συνέχεια. Το Γοργόνειο καλύπτει όλες τις δυνατότητες της Αιγίδας, για μεγάλες αποστάσεις, για ισχυρά φαινόμενα, για πλήθος κόσμου, για αστροσκάφη και επί πλέον έχει 8.000 άλλες δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν αφού δεν θα τις καταλαβαίνατε.
Εκείνο που μπορούμε να σας αποκαλύψουμε είναι ότι η Ακρόπολη των Αθηνών και οι παρακείμενοι λόφοι φιλοξενού­σαν τμήματα του Γοργόνειου όπλου.
Η κολοσσιαία ενέργεια που παρήγαγε το Γοργόνειο, διάνοιγε ομφαλούς και συλλέκτες και μπορούσε ακαριαία να πραγματοποι­ηθεί ταξίδι στο σύμπαν, ανθρώπων και σκαφών. Γινόταν πομπός ακαριαίων μηνυμάτων προς τους Γαλαξίες σμήνους 13 Γαλαξιών.
Το Γοργόνειο μπορεί να στρεβλώνει τον χωροχρόνο με δική σας ορολογία, και να δημιουργεί τεxvnτούς διαύλους επικοινω­νίας, όμοιους με τους φυσικούς που σας έχουμε υποδείξει, να ενισχύει στο μέγιστο βαθμό την ενέργεια του χώρου, να ανοίγει πύλες εξόδου σε άλλη διάσταση και να δημιουργεί άριστες συν­θήκες καθόδου μας στη Γαία. Είναι υποπολλαπλασιαστής ενεργειών όλων των κυττάρων του εγκεφάλου. Ενεργοποιεί όλες τις αρχέγονες μνήμες, την ουδετέρα υπόφυση και μεταλλάσσει σε φωτοφόρο ον τον άν­θρωπο που κατέχει όλες τις δυνάμεις που είχε ο άνθρωπος προ εκατομμυρίων ετών, όταν είχε δημιουργηθεί από εμάς, και πριν εξουδετερωθούν οι δυνάμεις του από τους αποστάτες. Το Γοργό­νειο είναι επικίνδυνο αν υποπέσει στα χέρια οποιουδήποτε γιατί δη­μιουργεί τον υπεράνθρωπο.
Αποτελείται από πλέγμα κρυστάλλων άγνωστων στη Γαία που λειτουργούν με τη συσσώρευση κοσμικής και γήινης ενέρ­γειας με τρομακτικά αποτελέσματα κατά την αποδέσμευσή της. Είναι ένας απόλυτα ελεγχόμενος πολλαπλασιαστής-υποπολλα­πλασιαστής οιασδήποτε μορφής ενέργειας, φυσικής ή τεχνητής, την οποία ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει προς ό­ποια κατεύθυνση επιθυμεί, και να τη χρησιμοποιεί για διάφο­ρους σκοπούς, θετικούς ή αρνητικούς.
Είναι ένα όπλο το οποίο θα κληθούν κάποιοι από εσάς να το ενεργοποιήσουν όταν δοθεί εντολή.
Το Γοργόνειο δύναται να πολλαπλασιάζει τη δύναμη της σκέ­ψης του χειριστή και να υποβάλλει μεγάλες μάζες ανθρώπων σε πράξεις μέχρι και αυτοκτονίας, χωρίς τη δική τους βούληση, να ενσπείρει πανικό και να τους οδηγεί σε παράκρουση.
Δύναται να μεταβάλλει την απλή αιολική ενέργεια (πνέων άνεμος) σε τυφώνα, τη βροχή σε κατακλυσμό, την απλή δόνηση σε καταστροφικό σεισμό, τις φλόγες πυρσών σε ολοκαυτώματα, τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας το καλοκαίρι σε πύρινη λαίλα­πα και το απλό κρύο του Χειμώνα σε πολικό ψύχος, και ούτω καθ' εξής.
Στην αρνητική του μορφή μπορεί να εκφυλίσει τυφώνα, σεισμική δόνηση και να σταματήσει οποιαδήποτε φυσική κατα­στροφή.
Δύναται να διακτινίζει όλες τις μορφές ενέργειας σε όλη την επιφάνεια της Γαίας.
Δύναται να διακτινίσει φως και ενέργεια και ν' ακινητοποιήσει παν ότι κινείται στην επιφάνεια της Γαίας, θάλασσα και αέρα, σε όποιο βάθος ή ύψος βρίσκεται, όσο μεγάλο και αν είναι όσο γρήγορα και αν κινείται
Δύναται να προσδιορίζει με ακρίβεια κάθε τι που διασαλεύει τα μόρια του αέρα της ατμόσφαιρας σε οποιοδήποτε ύψος ή και στην επιφάνεια της Γαίας.
Μπορεί ν' απορροφήσει το μαγνητικόν πεδίο του πλανήτη σας και να προκαλέσει κατακλυσμό ή να το ενισχύσει ανατρέποντας όλες τις δυσμενείς παρενέργειες πάνω σ' αυτό.
Το Γοργόνειο χρησιμοποιήθηκε κατά τη Μεγάλη Σύγκρου­ση, στο Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα και τους Δελφούς, ιδιαίτερα στη μεταβολή καιρικών συνθηκών και του ψυχοτρονικού πολέμου με δική σας ορολογία.
Μπροστά στο Γοργόνειο τα γήινα ψυχοτρονικά όπλα φαίνο­νται πρωτόγονα και άνευ αποτελέσματος, αφού πρέπει απαραίτη­τα να βρίσκονται σε υπέρ διαστημική κίνηση η οποία μεταβάλλε­ται από αγνώστους σ' εσάς συμπαντικούς παράγοντες, εκρήξεις άστρων και γαλαξιών με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός ενεργείας από μερικά λεπτά της ώρας μέχρι και μερικές ημέρες.
Προς το παρόν δε θα σας αποκαλύψουμε τίποτε περισσότερο για την δικήν σας ασφάλεια».
 «Το σκήπτρο του Δία σεις θα το αποκαλούσατε το μαγικό ραβδί. Κατασκευάστηκε από τον Ήφαιστο και συνδύαζε όλες τις δυνατότητες της Αιγίδας και του Γοργόνειου καθώς και πλήθος άλλων που δεν μπορεί να φαντασθεί η ανθρώπινη σκέψη. Οι ιδιότητές του ισχύουν για όλα τα σημεία του Σύμπαντος».
 «Το φάσμα φωτός το δικό μας είναι ίδιο με το δικό σας, πλην όμως το δικό σας είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με το δικό μας. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε περισσότερα χρώ­ματα πάνω και κάτω από την φωτεινή κλίμακα. Κάθε άστρο έχει τη δική του ηλικία, φωτεινότητα, ένταση και χροιά φωτός οι ακτινοβολίες τους λόγω μεταβολής συχνοτήτων και κυματισμών παράγουν χρώματα άγνωστα σ' εσάς. Τα διπλά άστρα παράγουν χρωματισμούς που ποικίλουν ανα­λόγως της θέσης και της απόστασης των πλανητών.
Τα έντομα και τα πτηνά της Γαίας αντιλαμβάνονται τελείως δια­φορετικό το φάσμα φωτός απ' ότι ο άνθρωπος τούτο είναι απόρ­ροια της διαφορετικής συμπαντικής προέλευσης αυτών και των διαφορετικών πραγματικοτήτων που ήταν αναγκασμένα να ζουν.
Στο διπλό άστρο του Σειρίου Α-Β, το φάσμα φωτός που δέ­χονται οι πλανήτες τους είναι διαφορετικό από το δικό σας. Τούτο δεν οφείλεται σε χρονοστρεβλώσεις που συμβαίνουν σε διπλά άστρα, ήλιους, λευκούς νάνους ακόμη και σε πλανήτες, αλ­λά στο φαινόμενο παγίδευσης τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας, υπερυψηλής θερμοκρασίας ή θερμοκρασίας που πλησιάζει το απόλυτο μηδέν (-273°C) με δική σας ορολογία, καταστάσεις που διαφοροποιούν τη μοριακή δομή της μάζας. Σε πολλούς ήλι­ους οι επιφανειακές εκρήξεις διαφοροποιούν το χωροχρόνο.
 Ο δικός σας εγκέφαλος εκπέμπει σε μια ορισμένη συχνότητα και αντιλαμβάνεται μόνο ένα εύρος παλμών και συχνοτήτων ορι­σμένου μήκους κύματος και έχει σαφή όρια εύρους χρωματικού, υποχρωματικού και υπερχρωματικού φάσματος τούτο διότι όλες οι μορφές της ύλης και ενέργειας εκπέμπουν παλμούς σε πoικiλες συχνότητες με τις οποίες γίνονται αντιληπτές στα διάφορα όντα.
 Τα όντα των πλανητών, διπλών άστρων, ευρισκόμενα σε χωροχρονικές στρεβλώσεις δεν γίνονται διαφανή, όμως σε κάθε περίπτωση τα όντα που βρίσκονται σε στρεβλώσεις χωροχρόνου ή αλλάζουν διαστάσεις ή αφανίζονται.
Οι συμπαντικοί κραδασμοί του δικού σας πλανήτη, οι παλ­μοδονήσεις των άστρων και του γαλαξία, συντηρούν οντότητες άλλων διαστάσεων, αραιότερες των υλικών, διαφανείς ή όχι ανά­λογα με την ποσότητα φωτός που απορροφούν. Οι κραδασμοί αυτοί αποκωδικοποιούνται από τον εγκέφαλο που σχηματίζει τρισδιάστατη εικόνα της πραγματικότητας, και λειτουργεί όπως οι δικές σας μηχανές προβολής εικόνων μεγίστης ακρίβειας, και έτσι γίνεται ορατή η ύλη. Τις αόρατες πραγματικότητες επειδή αδυνατεί να τις συλλάβει, τις αγνοεί και τις αντιπαρέρχεται.
 Σεις βλέπετε όντα που έχουν ισότιμους κραδασμούς με τους δικούς σας. Εμείς (ΟΛΥΜΠΙΟΙ) μπορούμε να συντονιζόμαστε κρα­δασμιακά και να παρουσιαζόμαστε κατά βούληση σε πολλούς μαζί ή να συντονιζόμαστε σε απόλυτα προσωπική ιδιοσυχνότητα του ατόμου που μας βλέπει μόνο αυτό και όχι οι άλλοι».
Το ηλιακό μας σύστημα παρουσιάζει συμπαντικό ενδιαφέ­ρον; Κρύβει κάποια μυστικά; «Το ηλιακό σύστημα ΑΠΟΛΛΩΝ είναι ένα από τα μικρότερα του σύμπαντος. Η υλική του κατάσταση και η πυκvότητά του είναι μια μέση κατάσταση, αφού υπάρχουν βαρείς και υπερβαρείς ήλιοι που βρίσκονται στο τέλος των δημιουργικών διεργασιών. Σεις αγνοείτε πραγματικά τον ρόλο που έχει για την ζωή το ηλιακό φως που συντηρεί τη Ζωή στο σύμπαν».
«Η αποκρυπτογράφηση του κώδικα γενετικής (DNA) είναι μέρος του σχεδίου των αποστατών και όχι γήινων επιστημόνων. Η παρουσιασθείσα αποκωδικοποίηση δεν είναι πλήρης. Στον κώδικα γενετικής υπάρχουν με δική σας αρίθμηση τρισεκατομμύρια πληρο­φορίες και όχι μόνο τρία δισεκατομμύρια όπως ανακοινώθηκε. Η έρευνα αυτή περιέχει ατέλειες. Ο γενετικός κώδικας των δικών μας γόνων «Ε» περιέχει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες είναι άγνω­στες και στους αποστάτες και ουδέποτε θα αποκαλυφθούν.
 Μόνο ο Ιερός Άρχοντας Φωτός γνωρίζει αυτές. Αυτό που παρουσιάσθηκε σαν αποκωδικοποίηση του DΝΑ θα ωφελήσει σε μικρή κλίμακα τη γήινη επιστήμη. Κυρίως σε ιατρικά θέματα ασθε­νειών. Παράλληλα θα παρασύρει απάνθρωπους επιστήμονες σε κακές χρήσεις όπως η προσπάθεια δημιουργίας υπερανθρωπο­ειδών και διασταυρώσεις ζώων με άνθρωπο.
 Η γήινη τεχνολογία έχει καταχωρήσει μεγάλο αριθμό πλη­ροφοριών στους Η/Υ και ένας χειριστής που δεν γνωρίζει να τον χειρισθεί δεν θα μπορέσει να τις μελετήσει ή στην προσπάθειά του θα τον χαλάσει Στην ανθρώπινη κυτταρική μνήμη είναι κα­ταχωρημένες τρισεκατομμύρια μνήμες εναποθηκευμένες στην ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου, στην οποία δεν έχει πρόσβα­ση η επιστήμη σας. Όπως δε δύνασθε να εvvoήσετε την έννοια του απείρου, έτσι δε δύνασθε να εvvoήσετε και την έννοια του κώδι­κα γενετικής.
Εμείς δεν έχουμε σωματικά ελαττώματα και νοσογόνες κα­ταστάσεις εκ γενετής, ούτε επηρεαζόμαστε από τον πόνο τον οποίον ελέγχουμε απόλυτα. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα ψυχικών και σωματικών ασθενειών. Ελέγχουμε τη λειτουργία του οργανισμού μέσω της ουδέτερης υπόφυσης με ανάλογη ρύθμιση, βιολογική, Χημική και ψυχολογική του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανι­σμού.
 Η διαδικασία του θανάτου μας είναι και αυτή ελεγχόμενη πλην βιαίων γεγονότων ή από ενέργεια τρίτων».
Οι Ολύμπιοι μας έχουν ενημερώσει ότι αναπαράγονται όπως και εμείς, εισερχόμενοι σε περιοχές πύκνωσης για αναπαραγω­γή. Όμως όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και επικίνδυνες κατα­στάσεις
 «Αναπαραγόμαστε με πνευματική διάθλαση».
Οι υπερβατικές οντότητες και οι εξωγήινοι
 «Δεν είναι πνεύ­ματα, απλά μπορούν και αλλάζουν μορφές επειδή Ζουν σε υψη­λότερο βαθμό ύπαρξης. Βλέπονται μεταξύ τους όταν δονούνται με τις ίδιες συχνότητες. Είναι ανώτερες οντότητες με τέλεια μορ­φή τελειότητος».
 «Η Γαία αποτελεί συμπαντικό φαινόμενο αυτοκαταστροφής. Έχετε δημιουργήσει προβλήματα στο συμπαντικό οργανισμό. Εντεταλμένες υπερβατικές οντότητες απεσταλμένες από το ΟΛΟΝ ΦΩΣ αδυνατούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους λόγω της αρνητικής στάσης των ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται νοητι­κά από τους αποστάτες.
 Η γήινη τεχνολογική εξέλιξη ακολούθησε πορεία αντίθετη με τους συμπαντικούς νόμους και έχει εξελιχθεί επικίνδυνα. Είναι καταστροφική για τον άνθρωπο, και όλα τα όντα του πλανήτη. Ευρίσκεσθε εκτός συμπαντικής αποστολής και στα πρόθυρα αυτοκαταστροφής. Επιστέψατε στις Ελλάνιες αξίες "Μηδέν Άγαν" και "Παν Mέτρoν Άριστον" για να ισορροπηθεί ο πλανή­της. Πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες αυτοκαταστροφής»
« Α­παιτείται νέα υψηλή τεχνολογία που δεν διαθέτετε για τον καθα­ρισμό του πλανήτη σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Πρέπει να στα­ματήσει η παραπέρα καταστροφή του γιατί σε λιγότερο από είκο­σι έτη θα γίνει μη αναστρέψιμη με δική σας ορολογία.
Η μη ελεγχόμενη τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που θα σας αφανίσει Όχι μόνο δεν την ελέγχετε, αλλά αυτή ελέγχει εσάς και είστε υπόδουλοί της. Τη θεοποιήσατε και δεν βλέπετε ότι αυτοκτονείτε.
Αν δεν ληφθούν μέτρα ο συμπαντικός οργανισμός θ' αντι­δράσει με τρομακτικές καταστροφές για να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία.
Με τη δική μας επέμβαση θα ελευθερωθεί ο πλανήτης από την κυριαρχία των αποστατών και των γήινων συνεργατών τους και θα αναγεννηθεί το ανθρώπινο γένος.
Οι αδυναμίες του σημερινού ανθρώπου οφείλονται στις πε­ριορισμένες δυνατότητες του εγκεφάλου στον οποίο επεμβαίνουν οι αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους με τη δημιουργία άγ­χους και ψυχολογικών καταστάσεων.
Οι περισσότεροι άνθρωποι της Γαίας δεν γνωρίζουν τίποτε για το παρελθόν γιατί γεννήθηκαν και βιώνουν πρωτόγονες κα­ταστάσεις που οφείλονται σε επιδράσεις των αποστατών.
Ως σημαντικότερο κακό στη Γαία θεωρούμε την κακία του ανθρώπου, τη βιαιότητά του, τις ευτελείς αξίες του και τη λαθεμέ­νη ανάπτυξη της τεχνολογίας του».
«Μην υποβληθούν ξανά άστοχες ερωτήσεις δεν λέμε τη μοί­ρα ούτε αναμιγνυόμεθα σε μαντείες. Στο μέλλον κάθε ερώτηση θα υποβάλλεται αφού θα έχει εγκριθεί τουλάχιστον από τέσσαρες από εσάς. Αρνούμεθα κάθε ανάμιξη σε γεγονότα ή προβλέψεις που μειώνουν το φως του Ιερού Άρχοντα Φωτός. 'Όσοι παρουσιάζο­νται και κάνουν κατ' επάγγελμα προβλέψεις δεν έχουν σχέση και επικοινωνία μ' εμάς, αλλά με άλλες οντότητες, συνεργάτες των αποστατών για την παραπλάνηση του ανθρώπου». Σαν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πλανήτη οι Ολύμπιοι θεω­ρούν τα πυρηνικά.
«Ο πλανήτης σας κινδυνεύει από τα πυρηνικά όπλα που μπορούν να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και να κα­τακερματίσουν τα πάντα, να τον κονιορτοποιήσουν, να μετατοπί­σουν τον άξονά του και να προκαλέσουν ένα νέο κατακλυσμό. Οι γήινοι επιστήμονες στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι συνερ­γάτες του σκότους και της αποστασίας ελεγχόμενοι καθ' ολοκληρίαν από τους αποστάτες βρήκαν την επικίνδυνη χρήση της ατομικής ενέργειας και κατασκεύασαν βόμβες που χρησιμοποίη­σαν στη Χιροσίμα και Ναγκασάκι και εκτός των θανάτων διασά­λευσαν και τη μαγvnτόσφαιρα του πλανήτη.
Είναι οι ίδιοι επιστήμονες που αδιαφόρησαν για τη μόλυνση των υδάτων με υποβρύχιες πυρηνικές εκρήξεις και χημικά κατά­λοιπα.
 Τα πόσιμα ύδατα μολύνθηκαν με ασθένειες, μικρόβια και χημικά υλικά με τη λεγόμενη αποστείρωση ενώ καταστρέφουν έτσι και τον ανθρώπινο οργανισμό που αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό. Οι πυρηνικές εκρήξεις δεν σκοτώνουν μόνο το σώμα του ανθρώπου αλλά τραυματίζουν και την ψυχική του ενέργεια, η ψυ­χή αδυνατεί να ενσαρκωθεί και πάλι και δημιουργούνται ενερ­γειακά προβλήματα στο συμπαντικό οργανισμό.
Έτσι καταστράφηκε και ο πλανήτης Άρης πριν από 1.000 γήινα έτη. Από το 1940 και μετά πολλοί από εμάς λάβαμε μέρος σε πολλές διασκέψεις ηγετών και φύγαμε απογοητευμένοι από την ανθρώπινη αφροσύνη.
Στις διασκέψεις κορυφής προσπαθήσαμε να πείσουμε τους ηγέτες σας ότι έχουν καθήκον να προστατέψουν τη Γαία αλλά δεν εισακουσθήκαμε.
ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΥΨΗΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ­ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.
Η απογοήτευσή μας για την ανθρώπινη αφροσύνη μας υπο­χρέωσε στην προετοιμασία πλανητών, με κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά σας, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ψυχολογικές ανα­τροπές σε περίπτωση ολέθρου της Γαίας.
Γνωρίζουμε τι λέτε και τι πράττετε όπου και να βρίσκεσθε, είτε κεκλεισμένων των θυρών, ή σε υπόγειες εγκαταστάσεις, εντός και εκτός διαύλων επικοινωνίας. Γνωρίζουμε τι σκέπτεσθε κάθε στιγμή. Εσείς δεν ξέρετε τι κάνετε.
 Οι πυρηνικές δοκιμές έχουν εκμηδενίσει κάθε ισοζυγίαν ισορροπίας στη Γαία. Ήδη με την τήξη των πάγων και την τρύπα του όζοντος έχει προκληθεί αργή ανεπαίσθητη μετακύληση του άξονα των πόλων. Αν δεν ληφθούν μέτρα θα συνεχισθεί ή θα επιταχυνθεί και θα επιφέρει μετακίνηση του άξονα του πλανήτη. Τούτο θα προκαλέσει αλυσιδωτή δημιουργία σεισμών και ρηγ­μάτων, ενεργοποίηση των ηφαιστείων, ενεργών και ανενεργών, κολοσσιαίων ανεμοστροβίλων όπου οι ταχύτητες θα ξεπεράσουν τα 1.500 χιλιόμετρα την ώρα, τα κύματα της θάλασσας θα ξεχυ­θούν στη στεριά σαν ορμητικοί ποταμοί και θα ξεπεράσουν τα800 μέτρα ύψος. Οι ραδιενεργές και χημικές εστίες θα μολύνουν όλοτον πλανήτη, και όσοι επιβιώσουν από την καταστροφή θα πεθάνουν από τη μόλυνση στεριάς, θαλάσσης και αέρα. Καλόν είναι σεις οι άνθρωποι ν' αφυπνισθείτε και να προστατέψετε τον πλανήτη σας, για να μη δοκιμάσετε τον τρόμο της κοσμικής καταστροφής. Μια τέτοια δοκιμασία δίνει την αίσθηση ότι ολό­κληρο το σύμπαν έχει πέσει επάνω σας».
 «Οι αποστάτες έχουν υπερβεί όλα τα ανεκτά όρια. Επίκειται η επέμβασή μας. Θα διανύσετε περίοδον πρoετoιμασίας πριν αναλάβετε δράση. Σκόπιμα δεν προσδιορίζουμε χρόνο επέμβα­σης για δική σας προστασία. Η έννοια του συντόμως είναι τόσο γρήγορα και τόσο αργά όσο απαιτούν και επιτρέπουν οι συνθή­κες και ο χρόνος πρoετoιμασίας σας. Είμαστε πλησίον σας και σας στηρίζουμε. Προ της αφίξεως των δυνάμεών μας θα σας προ­σεγγίσουν φωτοφόρα όντα. Μη φοβηθείτε. Δεν θα είμαστε εμείς, αλλά δικά μας δημιουργήματα, αγαθά για σας. Ακολουθείστε τις οδηγίες τους. Η ΛΥΡΑ (Απόλλων) θα σαλπίσει και πάλι την αφύπνι­ση όλων των απανταχού της Γαίας Ελλάνιων, και ο άνεμος θα σα­ρώσει τα τείχη των αποστατών.
 Το Ελλάνιο Γένος θα ανέλθει δόξαν μεγίστη πριν την ημέρα μηδέν (ημέρα επέμβασης) ».
«Επεδήσαμε (σταματήσαμε) στο δορυφόρο Διός Ευρώπη, με δική σας ονομασία. Aπoστέλλoμεν συνεχώς προειδοποιητικά μη­νύματα στους αποστάτες του διαστημικού κέντρου της Γαίας (ΝΑ­ΣΑ), να σταματήσει την καταστροφή του ανθρώπινου γένους με μεταλλαγμένα τρόφιμα, αλλοιωμένα φάρμακα και εμβόλια. Αναμένουμε ενισχύσεις μοιρών γαλαξιακού στόλου,για εκ­κίνηση και πέδηση στον πλανήτη σας.
 Ενημερώσατε όσο μπορείτε μεγαλύτερο αριθμό Ελλάνιων Ελλάνιας για παρεμπόδιση του σχεδίου των αποστατών που σχε­διάζουν καταστροφή του Ελλάνιου γονιδίου «Ε», με εισαγόμενα εμβόλια και Ζωικά προϊόντα καθώς και προϊόντα σόγιας.
Είναι άκρως επικίνδυνα. Θα μεταλλαχθεί ο ανθρώπινος κώ­δικας γενετικής, σταθερά και με αργό ρυθμό. Θα αυξηθούν οι στειρώσεις σε άνδρες και γυναίκες.
Επίσης όταν θα έλθει η στιγμή κατά την οποία θ' αρχίσει η αφύπνιση του Ελλάνιου γονιδίου, δεν θα είναι εφικτή, διότι ο μεταλλαγμένος ερπετικός ιός, θα εμποδίσει τη διεργασία αφύπvι­σης, μέσω νετρίνων που θα σας απoστέλλoυμε. Το ίδιο με τα εμ­βόλια ισχύει και για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Προσέχετε.
Ενημερώστε Ελλάνιους ότι έχει κατασκευασθεί σκεπτόμενος ιός ο οποίος θα τοποθετείται μελλοντικά σε εμβόλια. Ο ιός αυτός θα ενεργοποιείται με μικροκύματα από απόστα­ση, θα είναι ανίατος και θα καταστρέφει ολόκληρο τον ανθρώπι­νο οργανισμό».
«Δεν δεχόμαστε ερωτήσεις. Θα σας δίνουμε εντολές και μη­νύματα. Το συμβούλιο των ουρανίων «Ε» δεν πήρε ακόμη εντο­λές από τον Ιερό Άρχοντα Φωτός. Ο πλανήτης Διός Ευρώπη(Τ= 1563 χιλ. σελήνης Τ= 1738) κατοικείται από οντότητες που μοιάζουν μ' εμάς κι εσάς. Η καταγωγή τους είναι ποικίλη. Ο πλη­θυσμός του ανέρχεται σε 100.000.000 άτομα. Προηγούνται σε πνευματικότητα από τους ανθρώπους της Γαίας».
 «Σε σύντομο χρόνο η Γαία θα εισέλθει στη σημαντικότερη περίοδο από την εμφάνιση της Ζωής σε αυτή. Προετοιμάστε τους εαυτούς σας για συγκλονιστικές εμπειρίες και βιώματα. Συνεχί­σατε προσπάθειας διά αφύπνιση και ενημέρωση Ελλάνιων περί της ελεύσεώς μας. Κατά την περίοδον αυτή πρέπει να είστε ιδιαί­τερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για τις πληροφορίες που θα διασπείρονται από τους αποστάτες. Θα επιδιώξουν με διαστρέ­βλωση της πραγματικότητας και με θρησκευτικό παροξυσμό να οδηγήσουν μεγάλες μάζες ατόμων σε αυτοκτονία όπως έπραξαν στο παρελθόν».
«Ολοκληρώνονται σημαντικές διεργασίες μας στη Γαία, τις οποίες δε γνωρίζετε για δική σας προστασία. Ολοκληρώνεται η άφιξη ενισχύσεών μας στο δορυφόρο Ευρώπη».
«Στη Γαία υπάρχουν Μονάδες Ελευθέρων Σταθμών επαν­δρωμένες με ενσαρκωμένους ''Ε''. Ο κάθε σταθμός επικοινωνεί με τα δικά του σκάφη που περιπολούν στο ηλιακό σας σύστημα. Η επικοινωνία αυτή γίνεται με ακτίνες φωτός, ορισμένης συχνότητας, τις οποίες δεν δύνασθε ν' αντιληφθείτε με την όρασή σας η οποία είναι ατελής και περιορίζει το όλο πεδίο των εικόνων σας. Η τεχνολογία σας υστερεί και αυτή και δε δύναται να τις εντοπίσει Η όρασή σας βλέπει μόνο το φως σαν ενεργοποιημένη ύλη και δεν αντιλαμβάνεται ότι η ενέργεια της ύλης είναι το φως της διαιρoύμεvnς σκέψης. Με τα μάτια του πνεύματος φαντάζεσθε και το ΟΛΟΝ ΦΩΣ από το οποίον προέρχεσθε σαν απόληξη των ακτίνων του και πνοή του, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να το ιδείτε».
«Σαν γόνοι δικοί μας έχετε ανεπτυγ­μένο περισσότερο από τους άλλους τον εσωτερικό σας κόσμο. Εκφράζεσθε όπως σας δημιουργήσαμε. Γενετικά όμως δεν κατα­φέρατε να απαλλαγείτε από το άγχος που ασκούν πάνω σας οι αποστάτες για να σας ελέγχουν καλλίτερα αν και σας είχαμε δώσει τα παίγνια τέρψεως, σας διδάξαμε τα αγωνίσματα και την γύμναση και σας βοηθήσαμε στην ανάπτυξη του πολιτισμού σας με τις τέχνες και τις επιστήμες».
ΕΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ Η ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΘΎΜΩΝ Ηραίος

2 σχόλια:

  1. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ? ΦΑΝΤΑΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ.ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. EINAI ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΑ ΝΟΗΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΒΙΩΣΕΙΣ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή