Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Από Ραβίνος Ορθόδοξος..Μια πραγματική μαρτυρία

Παύλου Φωτίου
Τέως Ραβίνου της Ισραηλινής κοινότητος Άρτης
ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Από το έτος 1930 περίπου διάβαζα την Αγίαν Γραφήν εις την Εβραϊκήν γλώσσαν, όσον και εις την Ελληνικήν. Αφού όμως πέρασε καιρός και εν τω μεταξύ ανέλαβον και ως επίτροπος της Συναγωγής μας είχα την ευκαιρία να διαβάζω περισσότερον αυτής και να κατανοώ και περισσότερα. Εκεί πάντος που εδυσκολευόμην ήτο το πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εις το σημείον αυτό συναντούσα δυσκολίαν να διακρίνω εις τους προφήτας, τους ψαλμούς και την πεντάτευχον τον Μεσσίαν Ιησούν.


Πάντως πέρασαν αρκετά χρόνια, όπου τέλος ήλθε η τελευταία μας καταστροφή παρά των Γερμανών και αφού επήγα όμηρος εις την Γερμανίαν και επέστρεψα, ως φαίνεται είδεν ο Θεός την προσπάθειά μου εις την έρευναν των Αγίων Γραφών και εξαπέστειλεν και εις σε μένα το Πνεύμα του το Άγιον του συνιέναι τας Γραφάς. Και κατά το έτος 1952 μίαν των ημερών αυτού απεφάσισα να γίνω ως νήπιον εις τας φρένας μη παραδεχόμενος πλέον τας ψευδείς παραδόσεις των πατέρων υμών, και εδέχθην τον Ιησούν ως τον Μεσσίαν και Λυτρωτήν ανθρωπότητος ολοκλήρου και εμού, ως τον διέκρινα πλέον εις την Αγίαν Γραφήν, προερχόμενον εκ της οικογενείας του Δαυίδ και της ρίζης Ιεσσαί. (Α’ Βασ. 16, 2).

Εννόησα δε αυτό μόλις απέρριψα τας βλασφήμους παραδώσεις των πατέρων μας, δια των οποίων βλασθημούν την Θεομήτορα ως μίαν κοινήν γυναίκα (μη γένοιτο Κυριε!) ως και τον Σωτήρα μας Χριστόν ως νόθον, και διαστρέφοντα, δήθεν, τον Μωσαϊκόν Νόμον και τον τότε λαόν του Ισραήλ. Όταν λέγω απέρριψα τον Ραββινικόν αυτόν Νόμον, ως συνέταξαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ως άλλοι Άνναι και Καϊάφαι, και όλας τας συκοφαντίας κατ’ Αυτού ως ψευδείς και αντιθέτους των Αγίων Γραφών, τότε είδα φως και διέκρινα τον Ιησούν εις την Παλαιάν Διαθήκην.

Πάντως θα παραθέσω κατά σειράν εις την συνέχειαν τας περικοπάς της Αγίας Γραφής που με διεφώτισαν εις ανεύρεσιν του Μεσσίου Ιησού.

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε εδάφια απο το ιερό βιβλίο της Γενέσεως ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

1 σχόλιο:

  1. ΩΡΑΙΑ ΑΣ ΤΟ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ!! ΑΦΟΥ ΠΗΓΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΣΚΑΠΟΥΛΑΡΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ 6.ΟΟΟ.000 ΟΜΟΕΘΝΩΝ ΤΟΥ; ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,ΑΦΟΥ ΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!Η ΑΛΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή