Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Παλίμψηστα λέγονται τα χειρόγραφα των οποίων έχει αποξεσθεί το αρχικώς γραμμένο κείμενο για να γραφεί νέο.

Το σπουδαιότατο εύρημα που ήλθε στο φως με το Παλίμψηστο ήταν η πραγματεία Περί των μηχανικών θεωρημάτων, πρός 'Ερατοσθένη έφοδος, την ύπαρξη της οποίας γνωρίζαμε έως τότε απο δυο μόνο πηγές: απο το λήμμα για τον μαθηματικό και αστρονόμο της Υστερης Ελληνιστικής Περιόδου Θεοδόσιο (περιέχεται στο βυζαντινό λεξικό της Σούδας, όπου αναφέρεται ότι ο Θεοδόσιος έγραψε ένα σχόλιο στην πραγματεία αυτή), καθώς και από τρεις αναφορές που περιέχονται στα Μετρικά του Ηρωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου